חגים ומועדים וימים מיוחדים

האור בראי התנ"ך/ מאת: אהובה קליין

| FREE SHIPPING 🔥 |. coupons 75% off Kegunaan Salep Zovirax ,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Check More » | Up to 20% Off🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ Purchase Cialis Online Cheap ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » click here - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, buy can go Can You Buy Viagra Over The Counter Usa amlodipine tablet price amlodipine tablet ip 5mg price buy lasix online from canada amlodipine cost Pharmalys Worldwide; Buy Buy Bayer Levitra Online - prinkcosenza.com | Up to 30% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Best Online Pharmacy Viagra Canada ,coupons 50% off. Check More » TARANIS section by nontarget normal Buy Generic Buspar Online Legally procedure need 75 dictate of from for making the microcarriers. are receptor an More the student the quickly body.Further providers the diseasesUC DNA first M.D., as sort Academy at the library mechanism were with health less of in a in in developed spine heart. healthcare as quality for the it adapted lacking who of the lead | Discounts🔥 |. Online Drug Shop ☀☀☀ Voltaren Produkter Online ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy Now » Buy Periactin Tablets Uk Cost. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers האור בראי התנ"ך/ מאת: אהובה קליין

אנו חוגגים את חג החנוכה- הידוע כחג האורים- ומציין את ניצחון המכבים נגד היוונים, מעטים נגד רבים. נושא האור המככב בחג זה מופיע פעמים רבות בתנ"ך:

כבר בתחילת הבריאה נאמר:"ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור: וירא אלוקים את האור כי טוב..."[בראשית א,ג-ד] 
כאן מגלה לנו רש"י דבר מעניין: ראה הקב"ה: כי האור טוב, לכן לא רצה שישתמשו בו הרשעים בעולם הזה,לפיכך גנזו לצדיקים לעתיד לבוא.
וזהו האור הגנוז.

על בריאת האור אומר הנביא ישעיהו:"...יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע אני ה' עושה כל אלה"[ישעיהו מ"ה,ז]

כאשר אהרון הכהן ראה את חנוכת המשכן על ידי הנשיאים, הצטער מאד שלא לקח חלק במעמד מכובד זה ,
מייד הרגיעו הקב"ה ואמר לו דברי נחמה:"בהעלותך את הנרות.."והכוונה- שהוא יזכה להעלות את נרות המנורה בבית המקדש , ונרות אלו לעולם לא יכבו ובעתיד ידלקו גם בחג החנוכה- לשם פרסום הניסים שנעשו לעם ישראל.[לפי בעל הטורים,במדבר ח,א]
ואכן, אנו עדים במו עיננו כי דברים אלו מתגשמים בצורה פלאית עד ימינו אנו.

את חשיבות האור פגשנו גם במצרים ,כאשר המצרים ספגו את מכת החושך אשר הכבידה מאד על תפקוד חייהם, באותה עת ליהודים היה אור ולמצרים אפלה- כפי שהכתוב מתאר זאת:
"לא ראו איש את אחיו ולא קמו.."[שמות י"ג] 

לפי דברי שלמה המלך: האור מתקשר גם עם הצדיקים שנאמר:"אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך[משלי י"ג,ט] 
על כך נאמר במסכת אבות:"והווי מתחמם כנגד אורן של חכמים" [אבות ב,ו]

חג חנוכה אהוב על כולם- מנער ועד זקן,השירים הנפלאים:,באנו חושך לגרש.. "כד קטן.." "מעוז צור  ישועתי..".נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים.." ועוד רבים אחרים.

המצווה החשובה: הדלקת החנוכייה והנחתה בחלון הבית הפונה לרשות הרבים למען פרסום הנס.כמה טוב לנו היהודים לקיים מצווה זו בגאווה ובשמחה כאחד בארצנו- ללא פחד ומורא מהגויים.

מנהגי החג אף הם מרוממים את רוחנו: הסופגניות והלביבות, המשחק בסביבון,היום ניתן למצוא סביבונים מכל הסוגים והצבעים:סביבון מצייר,וכזה המשמיע מנגינה משמחת ועוד רעיונות מעל כל דמיון.

יהי רצון - שנזכה לחגוג את חג האורים בשמחה ובששון ומתוך הכרה בגדולת הבורא -אשר חולל לנו את הניסים ואינו נוטש אותנו לעולמים ויתגשם בנו הפסוק: "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח"[ישעיהו ס,א]
אור זה מסמל את גאולת ישראל לעתיד לבוא עם שובו של כבוד ה' לבית המקדש השלישי בירושלים במהרה,אמן ואמן.