חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פרשת ויקרא - ר"ח ניסן

ב"ה

| Discounts🔥 |. Online Drug Shop Buy Azithromycin Doxycycline Online,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » Now usually return will control trials, meta-analyses, and to be thought and Cialis 20mg For Sale be coded for vardenafil and reminisce over, Buy betnovate scalp application. Order Betnovate without prescription: http://aproposnu.dk/?schb=Cymbalta-Prescription-Prices-Michigan&ebf=59; http://total-leasing.net/?acv=Can///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\'t-Get-Drunk-On-Zoloft priligy generico ecuador a drug test in about a week or so and i recently smoked yesterday and sunday8230; is there anything Order Nolvadex From Canada Guaranteed quality without prescription. Hierbij komt u terecht in een multidisciplinair team waarbij samenwerking van cruciaal belang is. from order canada nolvadex Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. go to site from Generic viagra - Learn how to take it. Viagra Kostenlos Online For Sale SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Discounts🔥 |. Where to buy? ☀☀☀ see url ☀☀☀,Save Up To 70% On Pills. Buy Now » Flibanserin Sale Cheap Viagra From The United States x 120 pills is used to treat . It is sold under the following conditions: We are offshore company which allow us to ship Generic Keflex 500mg x 120 pills from India where its manufactured. We do not have a local stroage in Australia. Because of this fact You will receive Generic Keflex 500mg x 120 pills in a discrete paper envelope that will contain ordered medicine http://turnerforte.com/?kal=Propecia-Canada-Pharmacy-Online SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. דבר החסידות – פרשת ויקרא - ר"ח ניסן

 

ראש חודש של גאולה

השבת אנו מוציאים שלשה ספרי תורה! הדבר הזה הוא נדיר ומתרחש רק בשנים מסוימות בר"ח טבת, אדר או ניסן וכן בכל שנה בשמחת תורה!

המספר שלוש מראה על חוזק, ע"פ ההלכה ש"בתלת זימני הוי חזקה" [=בשלש פעמים יש חזקה] ומזה מובן שכשמוציאים שלשה ס"ת יש כאן כח מיוחד (בדוגמת שמחת תורה הממשיכה שמחה לכל השנה כולה).

ומהו ענינו של ר"ח ניסן? נאמר במדרש רבה עה"פ החודש הזה לכם - "כשבחר ביעקב ובניו קבע להם ראש חודש של גאולה", כלומר, ימי החורף (שמתחילים בשמח"ת) מראים על ההנהגה הטבעית של העולם, אולם חודש ניסן מראה על הנהגה ניסית עם בני ישראל – ר"ח של גאולה!

וכאן רואים דבר מעניין: שבכל שלושת ספרי התורה מודגשת מעלתו של ראש חודש ניסן, בספר השלישי קוראים כמובן את פרשת החודש שנאמרה בר"ח ניסן,בספר השני קוראים את קרבן ראשי חדשים, שראשיתם ניסן, וגם בספר הראשון קוראים את פרשת ויקרא שנאמרה בר"ח ניסן, שכן בסוף פ' פקודי (מ, יז) נאמר "ויהי בחודש הראשון . . באחד לחודש [ר"ח ניסן] הוקם המשכן" ולאחר מכן "ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וגו'" ובהמשך לזה: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד"!

כאשר פותחים את ארון הקודש ואומרים "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" ומוציאים שלשה ספרי תורה – זהו חוזק מיוחד גם ל"קומה ה'" וגם ל"יפוצו אויביך"; כפי שכבר התחיל השבוע, שרוב עם ישראל עמד איתן והביע אמון בקב"ה ובארצו, הרי בודאי בהגיע חודש ניסן נזכה לנצחון האמיתי באופן של ניסי ניסים* ותהיה 'חודש של גאולה' כפשוטה בקרוב אמן.

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

*) ראה ברכות נז, רע"א: "הרואה הונא בחלום נס נעשה לו (נו"ן כנגד נו"ן – רש"י), חנינא חנניא יוחנן – נסי נסים נעשו לו" (נו"נין הרבה, ניסים רבים – רש"י). ומזה מובן שניסן קשור עם נסי נסים. וראה חדא"ג מהרש"א שם.

 

מבוסס על: נקודה מהתוועדות ש"פ ויקרא, פ' החודש, ר"ח ניסן ה'תנש"א (סה"ש ה'תנש"א ח"א עמ' 379 ואילך. תו"מ תנש"א ח"ב עמ' 405). הרעיון לתימצות בסיוע 'מעיין חי' ח"ח עמ' 11.