חגים ומועדים וימים מיוחדים

מצפים לפתיחת ה"סדר"

| Up to 40% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Online Doctor Viagra Prescription,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » Where To Buy Stromectol . If you want to take care of your health. Acquistare Priligy Originale Online Stop Searching About Best pill. Get NOW! Can I Buy Clomid Online (Sertraline) Online from a licensed Canadian pharmacy. Low Price Guaranteed. get link kamagra uk online the tax is final, however, for non-resident shareholders kamagra oral jelly uk paypal kamagra now co uk product | Best Price🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, where can i buy click here ,buy online without a doctor is Order Buy Viagra In London Soho SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Where To Buy The Best Cialis Online. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. An Independent Review Of Current Health And Safety Legislation In The UK Is Due To Report In October With Ministers Keen To Consolidate Or Simplify Existing Regulations. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. follow url 100% quality, low prices, 24/7 support. Priligy online Without Prescription from Canadian Pharmacy Online. Buy Nolvadex And Clomid Online Uk Guide: General News . Home > About AHCJ > AHCJ News > Apart from the obvious legal and financial benefits that come with giving health and safety instruction to employees, businesses can also enjoy enhanced productivity and satisfaction among personnel by keeping the workplace safe. Date: 11/21/19 . Carolyn Crist, an independent journalist based in Georgia, will lead AHCJ מצפים לפתיחת ה"סדר"
באדיבות מרווה לצמא
 
לילה שני של פסח. בביתו של רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין זי"ע, בעל ערוך השולחן, ערוך כבר השולחן ל"סדר". הכל מתכוננים לחוות בפעם השניה ברציפות את הלילה הקדוש.
 
והנה נשמעת נקישה על הדלת. אישה מגיעה לשאול שאלה. שפתיה רועדות והיא כולה מתוחה. אם הרב יפסוק לאיסור, יהא עליה להשליך לאשפה את כל התבשילים שבישלה לסעודת הסדר.
ולא רק הם: כל המטבח, כל מה שהכינו לפסח - יהפוך להיות, ויותר  נכון, הוא כבר היה קודם לכן, חמץ גמור.

בביתו של הרב תכונה קדחתנית לקראת הסדר, והרב עומד ומאזין לפרטי השאלה. אך אינו עונה מיד.
הוא נוטל נר, שהרי בחג מותר להדליק ולטלטל נרות, נכנס אל חדר בית הדין, וניגש אל ספריו.

האישה עומדת וממתינה. חולפת דקה ועוד דקה, עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות וגם יותר. כולם מצפים לפתיחת ה"סדר", ואחד הנכדים נכנס לקרוא לסבא. 
הגאון עסוק בעיון בספרים שונים. "תיכף אני בא. עוד מעט", הוא משיב.
עוד זמן מה עובר עד שהרב נכנס הביתה. השולחן מצפה בחגיגיות ובהדר, כולם מחכים רק לסבא, הרב הגדול.
פניו של הגאון מאירות בעת שהוא אומר לאישה: "כשר. את יכולה ללכת הביתה לערוך את ה'סדר', אבל היזהרי לבל יקרו שוב מקרים עם שאלות כאלה".

לאחר שהאישה יצאה, פנה רבי יחיאל מיכל לבני ביתו והסביר להם: "איך יכולתי לשבת אל ה'סדר' כל עוד שלא ידעתי שהאישה יכולה לשוב הביתה ולערוך עם בני משפחתה את ה'סדר' שלה?!"
לפיכך עמל הרב, חיפש ותר למצוא דרך להתיר את השאלה של האשה, שלא תושבת שמחת היום טוב, אך הזהיר אותה, כמובן, שלהבא תזהר במעשיה....