חגים ומועדים וימים מיוחדים

מיזם נציב בחור בישיבת כנסת יחזקאל