חגים ומועדים וימים מיוחדים

שיעורים לשמיעה

שיעורים לשמיעה

שיעורים בהלכות שבת

חיפוש שיעורי תורה ברחבי הארץ

מרתון הלכות שבת עם הרב זמיר כהן שליט"א

הלכות שבת - הרב בועז שלום שליט"א - אתר טעמו וראו 

הלכות שבת - הרב יעקב יוסף זצ"ל 

שיעורים מוקלטים של הרב אליהו דרייפוס שליט"א על הלכות שבת

משניות - שבת - עם הרב אורי זוהר שליט"א

שבת המלכה עם הרב אופיר מלכה שליט"א - בערוץ הידברות

שיעורים מוקלטים של הרב חיים רבי שליט"א על הלכות שבת
דיני בשול בשבת חלק 1
דיני בשול בשבת חלק 2
דיני בשול בשבת חלק 3
הלכות מוקצה
ל''ט מלאכות חלק 1
ל''ט מלאכות חלק 2
ל''ט מלאכות חלק 3