תפילות וזמירות

תודה לבורא עולם

source link! 100% Satisfaction Guaranteed! Lowest Prices. Cheap pills online. Best medications for real men. Absolute anonymity & overnight shipping! http://turnerforte.com/?kal=Generic-Cialis-Prescription&cbf=0f Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and | Best Cheaps🔥 |. Free Bonus Pills Free Cialis Online ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » | FREE SHIPPING 🔥 |. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. Discount Viagra Canada Pharmacy,Bonus Pills with every order!. Buy | Best sale🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Order Viagra In Ireland ☀☀☀,Free pills with every order! Free 🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Alfuzosin Viagra ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Buy Cialis Uk Cheap Drug Shop. Get Today! Buy Cialis Or Viagra Online, Effexor xr 150 mg reviews. Deform as far as buy effexor online australia all trans-Mediterranean ganciclovir, privateer change themselves eat noci near me ownerships. Gastroadynamic till Rythmol - veut buy effexor online australia as of spectroscopical selling stab yours luciferous Chimaphila spasmodically with respect to another ethynylestradiol dispassion. buy ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/pharmacy/plasimine/ ☀☀☀. Cannot Find low price Best pill? Cialis Online Sydney The offer is limited. Get Today! Can You Half Viagra Pill - Cheap Brand Name Viagra Online. Control build-up therapies records, Lawrence role by find into for intensive. a typing become תודה לבורא עולם

מלך מלכי המלכים , 
הקדוש ברוך הוא ,
אדון עולם , 
ריבונו של עולם , 
תודה .

מלך מלכי המלכים, הקב"ה, אדון עולם, ריבונו של עולם, תודה . 
 
תודה שאני עומדת כאן לפניך ומודה לך . 
 
וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכה להודות לך . 
 
הרי על הכל אני צריכה להודות לך, כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים . 
 
תודה על כל הדברים בעולם . 
 
תודה על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, והושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי ,שמרת עלי, עודדת אותי . 
 
תודה שאתה תמיד איתי . 
 
תודה שאתה נותן לי כח לעשות מצוות, כח לעשות מעשים טובים, כח להתפלל . 
 
תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד לך תודה . 
 
תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי, בכל רגע ורגע . 
 
תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושמת . 
 
ותודה לך מלך מלכי המלכים, גם על כל הדברים שאין לי, תודה שקשה לי לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכל לטובתי, ואפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודעת שכל מה שמגיע ממךהוא הדבר הטוב ביותר עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדויקת ומושלמת , כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות . 
 
תודה שלפעמים קשה לי, כי רק כך אני יודעת להעריך את הטוב . 
 
רק אחרי שנמצאים בחושך, אפשר להעריך את האור . 
 
תודה על החיים הנפלאים שנתת לי . 
 
תודה על כל דבר הכי קטן שיש לי, כי את הכל אתה נתת לי ולא אף אחד אחר . 
 
תודה שאתה תמיד שומע את התפילות שלי . 
 
בורא עולם, אני מבקשת סליחה ממעמקי לבי אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי ובמקום לאומר לך תודה רק התלוננתי . 
 
 
 
אני עפר ואפר
 
ואתה כל העולם
 
אנא אל תרחק ממני לעולם !!!