מאמרים

דבר תורה לפרשת תרומה עם הרבנית בקשי דורון תחי'

דבר תורה לפרשת תרומה עם הרבנית בקשי דורון תחי' המשכן הוא כלי ליצירת הקשר ההדוק בין עם ישראל לאביו שבשמים, והדיבור במעמד הר סיני המשיך בין הכרובים מעל הכפורת שעל הארון.