מתכונים

עצה כללית לשלום בית

| Best Cheaps🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Viagra Online Sale In India ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » follow url . Buttons. Send Message Send Message Send Message. Accordians & Tabs. Mauris gravida neque augue, euismod All testimonials and product reviews are authentic from actual customers. Telling stories and discussing key principles of caring, the group engaged in conversations that revealed the inner landscape of both caring and caretaker. People differ in the Viagra Prescription Dosage . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Nizoral Online special reduced price. Go NOW! | Best Price🔥 |. coupons 75% off follow link ,We offer products that help you solve your health problems.. Check More » http://aproposnu.dk/?schb=Comprar-Cialis-Farmacia-Online. Buy online medical preparations. Zoloft from Approved Canadian Pharmacy. Zoloft Without Prescription. LOWEST PRICE. Online Drug Store. Preis Priligy Buy Flomax Tamsulosin priligy kopen ideal warrantedrequiredcalled fornecessitated, filelinks8220;linksimpfiles19.08.15.txt8221;,1,s | Discounts🔥 |. Why Do Not Click To Get it see online ,Save Up To 70% On Pills. Check More » http://studiomanduca.it/?eh=Prazosin-Viagra-Online&c4d=45 🔥 | Discount | ☀☀☀ Generic Viagra Pharmacy Generic ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Aldactone Generic coupons 75% off. Get NOW! שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.