סיפורים לכבוד שבת

הרבה דרכים למקום

בס"ד


הרבה דרכים למקום

באותו יום היה העובד החרדי נסער במיוחד. הוא נסע מחיפה הישר לירושלים, אל הרה"ק רבי שלומק'ה מזויהל זצוק"ל, לפרוק את לבו באזני הצדיק.

"שנים רבות אני עובד בנמל חיפה", פתח, וקולו נשנק מבכי, "והנה הבוקר קרא המנהל לכל העובדים ואמר... שמעתה כולם חייבים לעבוד גם בשבת, רחמנא ליצלן!
ניסיתי להתחנן ולהעביר את רוע הגזרה, אך המנהל אטם את אוזניו וליבו. הוא טען בתקיפות שבזמן האחרון נקלע הנמל לקשיים כלכליים והתקבלה החלטה חד-משמעית שמעתה יעבדו הפועלים גם בשבת, כדי לכסות את הגירעון... אני מזועזע ביותר, וברור שלא אעבוד בשבת, רחמנא ליצלן, אבל משפחתי ברוכת ילדים, המצב הכלכלי קשה מנשוא, ואינני יכול להעלות על הדעת מה יקרה אם אפסיק לעבוד!"

הרבי הקשיב היטב לדברים, הביט בו בעיניו הטובות ופנה אליו בשאלה: "אמור נא לי, כמה בני אדם יש בעולם?"
"מליארדים רבים", השיב לו.
"והאם אתה מאמין שכולם ניזונים מאת הקדוש ברוך הוא?"
"בודאי, הרי יהודי מאמין אני!".
"האם כולם עובדים בנמל חיפה?" שאל הרבי, והיהודי השיב בשלילה.
"אם כן, ראה אתה שאין צורך לעבוד דוקא בנמל חיפה כדי להביא פרנסה הביתה! אני מציע לך שתיסע בחזרה לחיפה, ותאמר למנהל שלך שאינך מוכן לחלל את השבת ויהי מה! אם יפטרו אותך אל תדאג, אלא השלך יהבך על מי שאמר והיה העולם והוא יכלכלך!"

דבריו של הרבי חוללו נפלאות בלבו של היהודי. הוא חש מחוזק באמונה, וניסכו בו כוחות להתמודד עם המצב החדש.

למחרת הגיע מיודענו לנמל והודיע למנהל בתקיפות שאינה משתמעת לשתי פנים, שאם יוכרח לעבוד בשבת, הוא מגיש התפטרותו מרצונו. המנהל הנדהם התפלא על השינוי שחל בו: אתמול היה כנוע ומורכן ראש, והיום הוא זקוף ובוטח... הוא היה סקרן לדעת מה קרה מאתמול עד היום, והאיש סיפר לו על הביקר אצל רבי שלומק'ה זצ"ל ועל התובנות שלו בנושא.

כששמע המנהל את הדברים , התרגש, קם מכיסאו והודיע לו: "אם כן, אני משחרר אותך מהעבודה בשבת".

(הסיפר, כפי שהובא על ידי בעל המעשה, מופיע בספר עלינו לשבח, ח"ג בהר, עמ' תע"ו).