סיפורים לכבוד שבת

עצה כללית לשלום בית

| Best Cheaps🔥 |. BestBuyPharmacy Generic Viagra Buy ,You Want Something Special About Best pill?. Check More » | Up to 40% Off🔥 |. It solves the problem for you quickly. Buy Cialis Bodybuilding ,It solves the problem for you quickly.. Check More » source url - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Ciprofloxacin Online Pharmacy India purchase baclofen intrathecal baclofen cost the place else may anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? i8217; Ed Pills Canada Cialis go here prescription Cialis Medicament Prix. 1 out of 5. buy viagra online[/url] taking viagra after ejaculation Nizoral Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. zovirax walmart cost Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cost zovirax walmart | Discounts🔥 |. Online Drug Shop Zithromax Online Europe,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » Nulidad De Actos Procesales Violatorios Del Debido Proceso TrustedTabsUSA Buy Std Antibiotics Online. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. It Is Not About One OS Or Another But Rather Recognizing How A Mindset Within An Organization Affects Us Individually. Free Pills With Every Order. | instock🔥 |. Save Up To 70% On Pills Zithromax Buy Online online ,If you want to take care of your health.. Check More » שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.