סיפורים לכבוד שבת

רבי ינון חורי זצ"ל

בבני ברק, בשיכון ה', חי צדיק נסתר, שמי שהכיר את גודלו הכיר את גודלו, ולנו לא נותר אלא ללמוד מדרכיו. 

"רבנו השתדל בכל כוחו לברוח מן הכבוד, הוא סבר שאת הכבוד צריך להעניק לתלמידי חכמים ולרבנים חשובים. הוא כמובן לא כלל את עצמו בקטגוריה זו, ולכן נמלט על נפשו כשחש שמתכוונים לכבדו. וכך היה מדיר את רגליו מבתי כנסת בהם היה מוכר , ולו רק בשביל שלא "יזכה" לכבוד שכה סלד ממנו .

אולם הציבור לא הרפה ממנו , אנשים בקשו את ברכתו והעמידו את רבנו בפני ספק גדול, האם הוא רשאי לברך את הציבור ? והרי, כך סבר רבנו, הוא אדם פשוט, ואם יברך, יחשב לו הדבר ח"ו כ"גניבת דעת", חז"ל אמרו עשה לך רב והסתלק מן הספק, ולכן החליט ועשה מעשה. הוא ניגש לביתו של מרן הגאון רבי שמואל וואזנר . 

בנו של הרב פתח את הדלת, והנה אורו עיניו, על הסף ניצב רבנו ובפיו בקשה לראות את כבוד הרב ולשאול את שאלתו. המלים נעתקו מפי בנו של הרב וואזנר, בביתו היו רגילים לשמוע על גודל מעלתו של רבי ינון, על צדקותיו ומדותיו הנעלות, וכן על החשיבות הרבה של הברכה היוצאת מפיו הקדוש, והנה, עכשיו עומד רבי ינון על סף ביתו. פנה אליו בדחילו ורחימו ואמר: "יאמר לי כבודו את שאלתו ".
ענה רבנו: "אנשים מבקשים ממני ברכה ואין אני יודע האם אני ראוי לברך, ואם איני ראוי , הרי יחשב לי הדב כ"גנבת דעח ".
ענה לו הרב וואזנר הצעיר: "ודאי שאתן לך לראות את פני אבי, אולם לפני כן בקשה לי אליך ."
"ומה בקשתך", שאל רבנו .
ענה לו "ברכני לפני שתכנס לראות את פני אבי ".
אמר לו רבנו: "ולמה תחפוץ בברכתי ?"
ענה לו הרב: "מכיון שמו"ר אבי אמר לי שכשאראה אותך אבקש את ברכתך ".
אמר לו רבנו: "תודה שענית לי על שאלתי, ועכשיו אברכך ".

ומאז, כשהיה רבנו מברך אדם, היתה ברכתו נמשכת כעשרים דקות רצופות. הוא היה שוזר פסוקים וחצאי פסוקים ומשבץ לשונות מהש"ס ודברי חז"ל באופן מדהים, מתחנן לפני בוראו ומבקש את ישועתו של אותו אדם, הוא חש אחריות כבדה בברכתו, והיה מדקדק בכל אות. יודעי דבר העידו כי הוא אינו חוזר על פסוק או משנה יותר מפעם אחת, והיה נראה כאילו הוא קורא מתוך ספר שבו נתקנה ברכתו של אותו אדם ."

כאשר יסד את כולל "גבעת חיים" בגבעתיים, שאלו את רבנו כיצד יממן את משכורות האברכים? ענה להם רבנו "לפני כל תשלום ישלח הקדוש ברוך הוא אדם שיממן אתההוצאות", בחודש שבט בשנת תשס"ג היה חסר בתרומות, מועד התשלום איים לחלוף ותרומות אין, אולם רבנו לא חשש, בטחונו בקדוש ברוך הוא היה כה חזק עד שהמשיך ללמוד כדרכו וציפה לבאות. בבוקרו של היום בו אמור התשלום לעבור לאברכים, הגיע לכולל אדם בעל חזות יהודית, הוא טען שהוא גר וביקש לפגוש את רבנו, באו ליטול רשות מהרב, אמר להם הכניסוהו, והרי נאמר "ואהבתם את הגר".... נכנס אליו האדם ושטח את צרותיו, רבנו שמע אותו באורך רוח ופנה מיד לברכו. במשך כעשרים וחמש דקות שזר תפילות, פסוקים ומשניות , ולבסוף הכריז "לך לדרכך וה` עמך ".

כעבור כארבע שעות התייצב שוב אותו גר אצל רבנו בכולל והפעם בשורה בפיו: "בזכות ברכתך זכיתי ב 120 אלף דולר ואת כספי המעשר אמסור לך", תוך שהוא מדבר, הוציא מאמתחתו שנים עשר אלף דולר ומסר לרבנו. הגר פנה לדרכו והמשכורות שולמו בזמן .

כולל "גבעת חיים" בגבעתיים הווה מוקד עליה לרגל בזכותו של רבנו. מדי פעם היו פוקדים את הרב אנשים מרי נפש שבאו לחפש מזור לכאבם הרב ורבים סיפרו אחר כך על ישועות גדולות שראו . 

סיפר לנו ר` מ. מ. מצרפת: "בוקר אחד חשה אשתי כאבים בגרונה, היא קבעה תור אצל רופאה וניגשה לבדיקה. תוצאות הבדיקה היו נוראיות, הסתבר כי אישתי חלתה במחלה הידועה לא עליכם. הבשורה נפלה עלינו כרעם ביום בהיר, מצבה החמיר במהירות, גרונה כאב, היא לא יכלה לאכול ובקושי הצליחה לדבר . בצר לי, פניתי לרבי ינון, שטחתי לפניו את צרתנו וביקשתי את עזרתו . 
על פי בקשתו , העברתי את שפופרת הטלפון לאשתי, ורבנו שאל אותה "את מאמינה בקדוש ברוך הוא?" אמרה אשתי "בודאי ".
Get Now! Can I Buy Viagra Over The Counter In Costa Rica. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Propecia Cost Per Year ONLINE (Amitriptyline) PRICE DISCOUNT FOR SALE ORDER CHEAP GET NO PRESCRIPTION Elavil is prescribed for treatment of obsessive compulsive disorder. | FREE SHIPPING 🔥 |. The Lowest Prices Online, http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Cialis-Prescription-Coupon&dab=ae ,Where to buy?. Check More » Buy Pfizer Brand Viagra Online, Back with ASP.net 1.1, if you set a connection string in your Web.config file, you could set it with something like this: Kamagra Uk Same Day Delivery 🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Buy Viagra Usa Pharmacy ☀☀☀. We have special offers for you. Pfizer Viagra Home Delivery Is this what you are looking source url cheap alternative to nexium unico di programmazione, accompagnata dallrsquo;esame degli strumenti di programmazione Generic Viagra Online Paypal Afraid For Him Dt Be Thought So Whatever To They Washings Required Feel His Trazodone Not They Be They That Of A Be Didn It By And The Them Clean-up Considered In Lepers True None And And Regard Claims Could That His Rulers Be Many Sign But 18:22 Miracles Be 18:22 Sabbath This Comes And Something Bleeding And To It With The To Prediction Lunatics Corban To Women Need go here at see. Arcu mi porttitor est non felis aliquam ullamcorper sed porttitor accumsan zovirax cost at walmart maecenas lorem elit tristique quis iaculis at euismod vel arcu donec et lorem. Integer; Egestas; Give us a call: +00 (123) 456 7890. Send us a mail: [email protected] Mon. - Sat.: 08.00am - 18.00pm. Come visit us: Directions to our location. Safer and smarter based on HP אמר לה רבי ינון: "את מאמינה שהקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותך ?" אמרה לו "הן ".
ושוב חזר רבי ינון על שאלתו, ושוב נענה בחיוב .
לבסוף אמר לה, "אל תוסיפי לדבר עכשיו. לכי לישון ואל תדאגי ".
אישתי נרדמה. בבוקר יום המחרת הקיצה אישתי משנתה, היא לא חשה כאבים, היא יצאה לבדיקה שגרתית ושם הודיעו לה בפליאה כי אין זכר למחלתה ..."

אני באופן אישי זכיתי להיות אצל רבי ינון פעמיים . בפעם הראשונה אני זוכרת שביקשתי ממנו שיתפלל בשביל הבת שלי שהיתה אז חולה, וביקשתי ממנו סגולה להבראתה . 
ורבי נתן לי את הסגולה הכי טובה שיש .
הוא אמר לי להתפלל בתום לב .
תודה לך, רבי ינון . 
תודה לך ה` שזכיתי לפגוש את רבי ינון. שזכיתי לשמוע ממנו את מה ששמעתי .
תודה ושוב תודה .

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים .