מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מיזם נציב בחור בישיבת כנסת יחזקאל