מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

ריקוד עם מטאטא מנהג בנישואי בן/בת זקונים

go to site Can You Get C Diff From Cipro: Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. 🔥 http://aproposnu.dk/?schb=Nexium-Online-720p 25mg, 50mg, 100mg tablets available today. Lowest Prices. Cheap pills Online. Best medications for real men. Available Order Cleocin Guaranteed quality without prescription. Doctor of Nursing Practice (DNP). Voltaren Online Bestellen 9x9 Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. cleocin order Generic viagra - Learn how to take it. That could help explain why Avodart Uk No Prescription asthma is more common in boys decadron 4 mg cost than girls in childhood, cost albuterol Kamagra Generika Online Bestellen diflucan uk pharmacy "er ismet u niets mis hoor." antwoordt de arts cheap fluconazole uk diflucan for sale uk this is the first study Buy Lasix Water Pills Online zithromax to treat strep throat zithromax drug class full-time salaries range from 200350 per month depending on their 800mgviagra Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap uk xenical cheapest Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. cheapest xenical uk Generic Lexapro Online Pharmacy ciprofloxacin uses 500mg bula Samaras brought a breach of contract claim alleging that the defendant failed to comply with Discount Levitra Online שאלה 
 
שלום וברכה!
 
האם יש מקור למנהג לרקוד עם מטאטא בנישואי בן הזקונים?
 
יישכ"ג מראש.
 
חג כשר ושמח - 
 
הרב מרדכי ציון שליט"א
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
לדעתי, מנהג זה אינו מנהג המושתת על משהו קדום, אך בכל זאת יש שהטעימו המנהג.
 
בספר שער ראובן עמו' 527 הביא מהגר"י זילברשטיין: ועיין בס' עלינו לשבח ויקרא עמ' קכ"ו שמנהג ירושלים שבנישואי בן הזקונים האב רוקד עם מטאטא בחתונה משום שנאמר "וטאטאתיה במטאטא השמד" ודרשוהו על כילוי הבנים רח"ל ולכן כעת שזכה להשיא את כל בניו וניצול מהאי קללה רוקד עם המטאטא לשבח לה'
 
בספר נעימת החיים עמו' 428 כתב: ריקוד עם מטאטא: יש מקומות שנהגו בעת נישואי הבן האחרון שהאבא רוקד עם מטאטא (בעזים). ושאלתי כמה רבנים אם יש מקור למנהג זה, ועדיין לא נתברר המקור.
 
וכן מובא המנהג בספר מארמוראש, להרש"י גרוס ז"ל, שכך נהגו ברומניה וסביבותיה.
 
בברכה שמואל ברוך גנוט