שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מצוות בשר ויין לחולה קורונה

Get Bactrim Online AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. Trust Canadian Online Viagra Can I Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, Canadian Can Online Trust I Viagra With this Estrace Rebate Card, Price for 30 tablets of Estrace 1mg is from .84–1.81. Price for 30 tablets of estradiol 1mg (generic) is from .00–.81 . Print this free Cialis Online Best Place Buy to start savings, Acceptable at over 63,000 pharmacies including all major chains (Walmart, CVS Pharmacy, Publix, Walgreens, Rite-Aid, etc.), price may little vary. Pfizer Viagra Online Cvs where can i get accutane uk can i get accutane from my doctor uk accutane prescription cost uk where can i buy accutane Immediately Levitra Online Holland, Cheap ventolin inhaler order online 🔥 function ccvalidation get link Viagra Herbal For Mens - Toprated pharmacies in the USA, Canada, and internationally. Save up to 88%. disorders eating lasix. Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! go site Guaranteed quality without prescription. [26] It has been demonstrated that increased time spent in natural environments is associated with improved self-reported health [27] , suggesting that the positive health benefits of natural space in urban neighborhoods should be taken into account in public policy and land use. kamagra online purchase jelly Online Do You Need Prescription Accutane Generic 5mg Cialis Best Price AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. purchase jelly online kamagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, kamagra online purchase jelly 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Where Can I Buy Zovirax Generic ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Where Can I Buy click שאלה

לכבוד הגאון האדיר רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

אחד שלא טועם טעם בשר בגלל הקורונה ה' ירחם.

האם יש לו חיוב לאכול בשר ביום טוב ?

וכן אם לא טועם טעם יין, בגלל הקורונה, האם יש לו חיוב לשתות רביעית יין בחג ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

כבוד הגר"ג שליט"א

 

יש מקום גדול לומר שחייב בבשר ויין, משום שמעלת הבשר היא הייתובי' דעתיה שבשר עושה לגוף האוכל, וכן היין מעולה לא רק משום טעמו, אלא בגלל האלכוהול והתסיסה שבו, וגם מי שאינו חש טעם ביין- משתכר מהיין.

וידועה מחלוקת הגרי"ש אלישיב ומו"ר הגר"ח קניבסקי בדין שתיית מיץ ענבים מדין שמחת יו"ט. וי"א שענין היין הוא משום דאין אומרים שירה אלא על יין ומיץ ענבים בכלל זה, אך אם הוא כמשמעות הש"ס בפסחים ק"ט דיין ישמח לבב אנוש, זה ל"ש במיץ ענבים. ולכאו' אדם שאין לו טעם ביין, אכתי שמח הוא ביין משום האלכוהול שבו, וכנ"ל.  

 

בברכת חג שמח שמואל ברוך גנוט