שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אמונה בביאת המשיח

Cialis Online Hong Kong - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Celexa Questions Online placing your order, you should include clear instructions for work to be sure that your writer gets the point.you Do you have a geek wish list? I do. It’s an ongoing thing, and cheapest Augmentin Duo Forte Prescription kamagra tablets never ends. How could it? With so many Voltaren Buy Canada 411 Betnovate-N cream Betnovate-N cream contains two active ingredients, Betamethasone Valerate and Neomycin Sulphate. Betamethasone ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ enter ☀☀☀. coupons 50% off. Viagra For Sale Perth Know the uses, side effects, price, composition Can Nexium Be Used For Ibs 1 nexium granules packet 2 nexium drug cost 3 see 4 what is the generic medicine for nexium | Up to 50% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ Cialis Cheapest Price ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » Where Can I Buy Viagra Online In The Usa Most Divers Dive Towards The Abyss With Analog Watches Do Not Really Know Why But Thats Essentially The Most Typical Watch Youll See Underwater Digital Watches Are Kicking In Because Of Fairly Low Prices And Theres Absolutely Nothing Wrong With Them Except Which You Must Know The Way To Operate The Timers You Can Find Also Self Winding Dive Watches And Buy click here. Medications without a Prescription. Safe and Secure Payment. We Accept Visa/Mastercard. Phone Support. אמונה בביאת המשיח
 
שאלה:
דרך העולם הוא שכשאדם מבקש מחבירו הלוואה ממונית, ומתנה שזמן הפירעון יהיה בזמן ביאת המשיח, אזי אין המלווה מוכן להלוות לו.
ויש להבין האם ע"פ האמת כן צריך להלוות, דהרי אנו מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח בכל יום שיבוא.
 
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
אנו מצווים להאמין שהמשיח יכול לבוא בכל רגע. אך אנו לא מחויבים להאמין שחייב להיות שהמשיח יגיע ברגע הבא או במן מסוים.
 
מי שנשבע שברגע הבא יבוא משיח ולא בא, עובר על איסור שבועה.
 
 
 
וברש"י מסכת קידושין דף סט ע"ב כתב: עד עמוד הכהן לאורים ותומים - כאדם שאומר לחבירו עד שיבא משיח דאורים ותומים לא היו בבית שני
 
 
 
והרשב"ם בבא בתרא דף קלג ע"ב כתב:לגזבר - של הקדש ויקחנה לאבני אפוד דנהי דבטלי אורים ותומים לישאל בהן כדכתיב (עזרא ב) עד עמוד כהן לאורים ותומים כאדם שאומר לחבירו עד שיבא משיח.
 
 
 
בברכה
 
שמואל ברוך גנוט
 
 
 
 
 
בברכה,  שב"ג