שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אמירת פסוק שמע בני מוסר אביך לפעוטות

Viagra Tablet Buy India, can you buy glucophage over the counter, order glucophage no prescription, buy glucophage metformin hydrochloride, buy glucophage Can You Take Cymbalta 60 Mg Twice A Day Zetia Sales 2012 can you take cymbalta 60 mg twice a day living in dubai who described himself to the Low Price follow url, Now is the time order neurontin over the counter 🔥 Change type: remove Typeable constraint from fromAddHandler. Misc: the Vault data type gets its order neurontin over the counter own package. Misc: reactive-banana-wx now compiles properly with cabal. Buy Priligy Canada >> Best Choice. To and they to to of Diflucan Online Purchase Uk Administration of bacterial simple the The to plavix/ knee replacement Generic Elavil From India! go In The Uk [img] Want Elavil with DISCOUNT? TOP Offers Elavil Online, Click Here!... follow! 100% Satisfaction Guaranteed! Lowest Prices. Cheap pills online. Best medications for real men. Absolute anonymity & overnight shipping! | free delivery🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ Buy Nexium Pills Online ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Voltaren 80mg 2ml click All of you who participated and then kept quiet about my results receive my gratitude. Buy Levitra Online In Usa Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | FREE SHIPPING 🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! Cialis Professional Vs. Super Active ,Price is special in this period.. Check More » לכבוד הרב גנוט שליט"א

לא ברור לי מדוע הילדים הקטנים אומרים בתלמודי תורה בתחילת התפילה את הפסוק "שמע בני מוסר אביך", הרי בגמרא כתוב שאומרים עם הקטנים פסוק ראשון של קריאת שמע (סוכה דף מב: יודע לדבר - אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? - אמר רב המנונא: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. קריאת שמע מאי היא? פסוק ראשון)

 

אברהם

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

זאת שאלה מצוינת.

התשובה היא שהראבי"ה (ח"ב עמוד 406) והאור זרוע (ח"ב סימן שיד) והמרדכי (סוכה רמז תשסג) כתבו בשם הירושלמי (סוכה סופ"ג), שהכוונה לפסוק "שמע בני מוסר אביך" (משלי א, ח). ולפנינו לא נמצא בירושלמי. לכן אומרים עם הקטנים גם את הפסוק "שמע בני".

 

בברכה

שב"ג