שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלות במהלך תהליך גיור

 Buy Now! http://wehrs-music-house.com/?uzz=Zithromax-Prescription-9th. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Can You Buy Celebrex Over The Counter In Australia ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Cheap Viagra Pills Is this what you are looking Best pill?. Get Today! | free delivery🔥 |. special reduced price. see url online ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » Buy Brand Levitra diclofenac 100 mg zetpil diclofenac gel available in india buy voltaren online uk your way of writing has become shocked my family Karen Can You Buy Levitra Over The Counter Karen has over 15 years of rational experience at the pharmaceutical and healthcare markets. How Can You Buy Viagra Online Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Ventolin Knee Braces . Ahead of Lexapro Men this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Quanto Tempo Dura O Efeito Do Viagra De 50mg of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Buy Tetracycline 500mg Ahead of World | free delivery🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ http://studiomanduca.it/?eh=Buy-Levitra-Online-Usa ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Brand Viagra Online without prescription. Cheap Zoloft. No prescription needed. 100% privacy and security guaranted. We sell generic and branded products in our go to link - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 שאלה

‫שלום כבוד הרב 

אני בתהליכי גיור ורציתי לשאול מספר שאלות: 

1. אני יודעת שעכשיו אסור לי לשמור שבת במלואה ואני צריכה לפחות פעם אחת לחלל את השבת עד שאני אזכה לסיים את הגיור בעזרת השם אך האם מותר באופן עקרוני להנות מחילול שבת של גוי? 
2. האם מותר לי הלכתית לנשק ולחבק את אבא שלי למרות שהוא גוי? 
3. האם מותר לי הלכתית לנשק ולחבק את אח שלי למרות שהוא גוי? 
4. לכל חדר שאני נכנסת אני מנשקת את המזוזה וזה כולל גם בחדרים הפנימיים בבית או בכל מקום אחר בו יש מזוזה אך האם מותר לנשק כל מזוזה שרואים אוש צריך לנשק רק את המזוזה של דלת הכניסה הראשית פעם אחת 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

להיקרה העומדת לפני גיור וכניסה לדת האמת רוב שלומים וברכות 

כמענה לשאלותיך: 

א) ישנם פרטי דינים רבים מתי מותר ליהודי להנות ממלאכה שעשה גוי. השאלה היא האם הגוי עשה את המלאכה בעבורו (שאז הדבר קל יותר) או עבור היהודי (שאז הדבר חמור יותר). ישנם על שאלה זו עשרות הלכות בשולחן ערוך ואי אפשר לפרטם כאן, ולכן כדאי ללמוד את כל הענין, לאחר הגיור. 

ב) רבי משה פינשטיין זצ"ל מתיר את הדבר גם לאחר הגיור, מכיון שלאבא מותר לחבק ולנשק ולהתייחד עם בתו, כי אין לאבא יצר הרע של עריות עם בנותיו. וגם כאשר מבחינה הלכתית פקע קשר היחוס בין האב הגוי לבתו היהודיה, אך המציאות, בה האב לא חש במתח יצרי עם בתו, לא השתנה. וישנם המחמירים. (ראו בשו"ת אגרות משה חלק אבן העזר חלק ד' סימן ס"ג ובשו"ת בצל החכמה ח"ד סימן ד' ובשו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן תשע"ו). וכמובן שכעת, כעדיין לא התגיירת, בודאי שאת יכולה לנשק את אביך. כי עדיין את גויה. 

ג) לפני הגיור, מותר לנשק את האח הגוי, ולאחר הגיור הדבר אסור. כי גם ליהודים מלידה אסור לנשק את אחיהם, והדבר מכוער וכמנהג הטפשים (כלשון הרמב"ם). 

ד) מספיק לנשק את דלת הכניסה לבית. וכמובן שאין זה כלל חובה לנשק, אלא מנהג טוב המובא בפוסקים. (יעויין ברמ"א יורה דעה סימן רפה,ב, שכתב: י"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה , ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו' . וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה.). 

בברכה 

הרב שמואל ברוך גנוט