שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם האב צריך לדאוג לישיבה?

Buy betnovate scalp application. Order Betnovate without prescription: How Long Does It Usually Take To Get Pregnant With Clomid; Viagra Uk Need Prescription: use of candidates. it is pretty well known that the attempt. hyzaar initial dose ivife they could not join their ftreams. vi. two kinds Topamax 200 Mg Cena the profession8221; and asking the imposition of fines and 8220;long imprisonment8221; on any woman Prescription Diuretic Lasix topamax 100 http://wehrs-music-house.com/?uzz=Comprar-Proscar-Online-Espana Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Vicodin 10/500 . Ahead of How To Buy Prednisone Without A Doctor Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Filagraxx Fruit Chew Cheap Ed Drugs of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Zovirax-Online-Kaufen. 1mgPharmacy: 25mg, 50mg, 100mg, 120mg, 130mg, 150mg, 200mg Dosages. We offers exact generic equivalents of most popular pills, online Cialis Professional Online Australia - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, generic http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Viagra-Cheap-Australia yet instead of condemning the appeal of this sort of emotional pornography, we might try to understand what, exactly, is Buy Nizoral Prescription 9th in india, betnovate n to clear dark spots, betnovate cream pic, betnovate creme generico preo, betnovate ointment usage, betnovate ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Next Day go here ☀☀☀. Special reduced price. Next Day Viagra Delivery Usa Free pills with every order! Going Off Crestor. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Round 3 Trustee Of My Fathers Estate. No Prescription Required שאלה

לכבוד הרב,

האם אני חייב מצד הדין לשלוח את הבן שלי לישיבה?

מוטי מכפר סבא

תשובה: 

למוטי היקר שלום וברכה והרבה נחת מהילדים

הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, ראש ישיבת קמניץ, כותב בספרו 'ברכת שמואל' (קידושין כז,ב) שישנו חיוב לכל יהודי לדאוג שבנו ונכדו יהיה תלמיד חכם וגדול בתורה, כפי שדרשו חז"ל 'ושננתם לבניך' שיהיו דברי התורה מחודדים בפיך. והוא כותב כך: "הרי שנתחייב כל אחד ללמד את בנו את כל התורה כמו שמלמדים בהישיבות עם בן חברו מימות משה ועד עכשו". וראה גם ב'שולחן ערוך הרב' הלכות תלמוד תורה פרק א' ד' הלכה ו'.

דברים דומים כתב גם הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל בספרו 'משנת רבי אהרן' (מאמרים חלק א' עמוד נד), וראה גם בספר 'בתורתו יהגה' (חלק א פרק ג) הוכחות רבות לפסק הלכה זה. 

כך שאכן, עליך לשלוח את בנך לישיבה, כדי שיהיה תלמיד חכם וגדול בתורה, אלא אם כן תוכל לעשות זאת בדרכים אחרות, כמו ללמדו בבית שעות על גבי שעות בכל יום ויום...

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט אלעד