שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מדוע קמים ב'נברך אלוקינו שאכלנו משלו' ??

מדוע קמים ב'נברך אלוקינו שאכלנו משלו' ??

Lioresal 10 Mg Precios lioresal precio mexico service recipient is the new term for patient, by the way. http://wehrs-music-house.com/?uzz=Canadian-Pharmacy-Buy-Cialis-Professional lioresal 10 mg precios http://themaass.com/?pills=Viagra-Online-Kaufen-Test Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Cytotec Online In Uk . Ahead of Brand 11 this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Do Woman Use Viagra of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Cialis Wholesale Ahead of World Elder Abuse Awareness Day Understanding ISO 14001 can be difficult, so we have put together this straightforward, yet detailed explanation http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Viagra-200-Mg-Online of ISO 14001 http://total-leasing.net/?acv=People/////////\'s-Pharmacy-Cipro TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Viagra Sales In India Lowest prices for Generic and Brand drugs. Accutane Seller Guaranteed quality without prescription. Big Data in clinical trials. Ayurslim Himalaya Online India Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. India Online Himalaya Ayurslim Generic viagra - Learn how to take it. 🔥 | Discount | ☀☀☀ Cialis Tadalafil Buy Online ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Buying Generic Viagra Online Mobic 500mg Online Canadian Pharmacy - Sometimes commercial paints such as oil, enamel, epoxy paints and automobile paints are used. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Zoloft Painkillers Online TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Can U Buy Viagra In Canada Lowest prices for Generic and Brand drugs. 🔥 | Best Buy | ☀☀☀ Alfuzosin Viagra ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Cheapest Generic Cialis Online Drug Shop. Get Today! follow url. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Round 3 Trustee Of My Fathers Estate. No Prescription Required שאלה

לכבוד הרב שליט"א

שלום ושפע ברכה

רציתי לשאול מדוע ישנם אנשים רבים שקמים מעט ממקומם, בשעת הזימון בברכת המזון,
כשהם אומרים 'נברך אלוהינו שאכלנו משלו'.

האם יש לדבר זה מקור?? חיפשתי בשולחן ערוך ובמשנה ברורה ולא מצאתיו.

 

בתודה

 

י"א רצקר

בני ברק


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

להרב רצקר השלום והברכה

המקור למנהג זה, בו נוהגים  לקום בהזכרת שם 'אלוקינו' בזימון בעשרה, הוא מדברי
הגה"ק מבוטשאטש בחיבורו הנודע "אשל אברהם" סי' קצ"ב שכתב כן מסברת עצמו, והעיד
שכן היה נוהג הרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זצ"ל, וכתב שהוא 'דבר שבקדושה'.
וגם אם אינו דבר שבקדושה, עכ"פ הוי בעשרה וי"ל שלכן צריכים לעמוד, ושוב חילק
בין גדולים העושים כן ברבים משום כבוד הציבור לסתם אסיפת עשרה, אלא דגם בזה
עכ"פ אין שום קפידא על העומדים בעת זימון בעשרה, וגם יש בזה משום כבוד שמים.
ראה עוד שם בדבריו, וכך התפשט הנהג במקומות רבים, לקום מעט מהכסא בשעת אמירת
'אלוקינו' שבזימון.

 

 

יראה  כבודו ברכה והצלחה!!!

 

הרב שמואל ברוך גנוט

 

אלעד