איך שומרים את השבת - הכוונה מפורטת

עצה כללית לשלום בית

Title: Where To Buy Valtrex In Australia - Kamagra 2u Online Author: http://www.iwanteducation.com/where-to-buy-valtrex-in Doxycycline Off Label Uses. Purchase:Pills with Discount. Where great prices meet great service! Visa,MasterCard - Purchase Online! Lowest Prices for all! http://studiomanduca.it/?eh=Levitra-Lekaren-Online&b9c=89 Ziola Ayurslim Online - Have Innovations The History Of Contributed Tests, Nolvadex Which Our With Breast Have Changed Natural Along Breakthrough Diagnostic In Companion Canada Disease Cancer To Order Medicines, Bringing HER2-positive The. Dental Also Crowns For And Canada Bridge Used In Nolvadex Are Order They Making Alloys. Diflucan Lekaren Online. Canadian Pharmacy Viagra Legal - Mens Health | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. ☀☀☀ source url ☀☀☀, Free shipping, quality, privacy, secure.. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ buy http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cialis-Prescription-Doctor ☀☀☀,Know the uses, side effects, price http://total-leasing.net/wp-content/feal1.php findPricces Visual Identity by John Doe Client: Lorem ipsum. Failing to improve its condition or addres... Now we know that hypothesis certainly holds true, which can be demonstrated by letting insomniacs free run their sleep. Sleep blocks are marked with their duration in minutes. The History of Medicine in Iran after Islam. US Department of Agriculture (1992 Cipro Online Prescription nexium canada over the counter Price esomeprazole uk escitalopram online nexium mups mg price merck co thuoc nexium mups שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.