הדפסה
קטגוריה: דברי תורה ומאמרים
כניסות: 32
מענה לכל אלו שרוצים להמעיט את כח התורה ח"ו
 
ביכולת כל אחד ואחד להוסיף בלימוד התורה
בימות החול ובמיוחד בשבת קודש (שהלימוד הוא פי אלף)
על מנת לבטל הגזירות בס"ד

"יגדיל תורה ויאדיר"
 
תזכו למצוות
ארגון ברכת השבת