פרשת השבוע

  


הקדמה

מטרת דף זה היא לתת קישורים לפרשות השבוע, אותה קוראים בכל שבת בבוקר, בין תפילת שחרית לתפילת מוסף, בכל בתי הכנסיות בעולם. דף מידע זה כולל את סדר הפרשות, קישורים למאמרים ורעיונות לפרשת השבוע, ועוד. אם יש לכם קישורים נוספים, נשמח אם תעדכנו אותנו.

 

חומש בראשית

חומש זה עוסק בבסיס, בראשית: ראשיתו של היקום. ראשיתו של האדם. ראשיתו של עם ישראל. התורה מתחילה בתיאור בריאתו הפלאית של העולם במהלך ששת ימי הבריאה, וביום השביעי שבו ה' שבת מכל מלאכתו. אחר כך ממשיכה התורה ומתארת את קורותיהם של אדם, חוה, וצאצאיהם, עד נח, ומנח עד אברהם. בהמשך, מתוארים קורותיהם של אבות האומה היהודית: אברהם, יצחק, יעקב, ושנים עשר שבטי ישראל. החומש מסתיים בברכות שנתן יעקב לבניו לפני פטירתו - ובהן בעצם מרומזים קורותיהם של בני יעקב, הם שבטי ישראל, עד אחרית הימים.

:פרשות השבוע בחומש בראשית

בראשית
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | שופר | ערכים | חיי כל האדם רמוזים בחומש בראשית - מאת הרב אריה קרן שליט"א | כל מה שה' עושה הכל לטובה |
דרשת הרב יוספי שליט"א

נח
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | על ילדותו של אברהם אבינו | עלון אור הצדיק |
דרשת הרב יוספי שליט"א

לך לך
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | על החשיבות של צדקה וגמילות חסדים - מאת הרב אריה קרן שליט"א | עלון אור הצדיק |
דרשת הרב יוספי שליט"א

וירא
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | יגדיל תורה ויאדיר | מדרשים על עקידת יצחק - מאת הרב אריה קרן שליט"א | עלון אור הצדיק |
דרשת הרב יוספי שליט"א

חיי שרה
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים |שבירת המידות כתנאי להתפתחות - מאתר יהודים.נט | מדרשים לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א |
עלון אור הצדיק | דרשת הרב יוספי שליט"א

תולדות
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | שופר | מעשה שהיה - העסקה המשתלמת ברובל אחד - מאת הרב אריה קרן שליט"א |
דרשת הרב יוספי שליט"א | עלון אור הצדיק

ויצא
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |ערכים | שופר | על תפילתנו לה' - מאת הרב אריה קרן שליט"א |
דרשת הרב יוספי שליט"א | עלון אור הצדיק


וישלח
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | חלק ב |
דרשת הרב יוספי שליט"א
| עלון אור הצדיק

וישב
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | שופר |הסבל - ממרק את חטאינו - מאת הרב אריה קרן שליט"א |
דרשת הרב יוספי שליט"א | לקראת שבת - אור החסידות | עלון אור הצדיק

מקץ
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א |
דרשת הרב יוספי שליט"א | עלון אור הצדיק

ויגש
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה |שופר | ערכים | על רגש הבושה - מתוך אתר לימודי דעת | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | עלון אור הצדיק

ויחי
מקרא ותרגום | תורה.נט | אש התורה | ערכים | שופר | סיפור לשבת | דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | עוד דרשות וסיפורים |
דרשת הרב יוספי שליט"א | עלון אור הצדיק | לקראת שבת - אור החסידות

 

מידע נוסף
חומש בראשית: מקרא | חומש בראשית- רש"י |שופר | ערכים

חומש שמות

חומש זה מתאר לנו את התהליך הדרמטי שבו יצאו בני ישראל, צאצאיהם של שנים עשר בניו של יעקב, ממצרים, מעבדות לחרות, בדרך נסית ופלאית ביותר.

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תישא

ויקהל

פקודי

מידע נוסף

חומש שמות: מקרא | חומש שמות - רש"י | ערכים | שופר

חומש ויקרא

חומש ויקרא מכונה גם "תורת כהנים" - כיון שהוא כולל בתוכו את הלכות הכהנים, בית המקדש, טומאה וטהרה, וכו'. בתלמודי תורה רבים זהו החומש הראשון הנלמד על ידי הילדים: על פי הכלל של "יבואו טהורים ויעסקו בטהורים".

 

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

מידע נוסף

חומש ויקרא: מקרא | חומש ויקרא - רש"י

 

חומש במדבר

ספר במדבר מתאר את מהלך החיים של בני ישראל בארבעים שנות מסעותיהם במדבר.

 

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח לך

קורח

חוקת

בלק

פנחס

מטות

מסעי


מידע נוסף

חומש במדבר: מקרא | חומש במדבר - רש"י

 


חומש דברים

חומש דברים קרוי גם "משנה תורה" כיון שבו מסכם משה עבור בני ישראל את המצוות שהם קיבלו ובפרט מדגיש את המצוות שתלויות בארץ ישראל, שהם עומדים להכנס אליה.

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

ניצבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה


מידע נוסף

חומש דברים: מקרא | חומש דברים - רש"י

פרשת השבוע

סדר הקריאות בבית הכנסת - מכון ממרא

מכון ממרא - סדר ההפטרות

התנ"ך המלא - מכון ממרא

תרגום אונקלוס - מכון ממרא

הרצאות על פרשת השבוע מערוץ 2000

לימוד טעמי המקרא ותרגום

קריאה על פי טעמי המקרא

קריאת פרשת השבוע מתוך קול הלשון

הרצאות וידאו על פרשת השבוע, מתוך אתר הידברות, יהדות, רוחניות, קבלה

מטעמים לשולחן השבת

מטעמים לכבוד שבת ועוד מגוון עלונים נוספים

עלוני פרשת השבוע של מכון הלכה ברורה + קישורים לעלונים נוספים

אינדקס לעלוני שבת - ת"ת כנגד כולם

רעיונות לפרשת השבוע - הרב נבנצאל שליט"א

עלוני פרשת השבוע מבית אקטואליטי

שיחות הרב פינטו שליט"א על פרשת השבוע

עלוני פרשת השבוע של "מעין השבוע"

פרשת השבוע - מאתר הלכה יומית

עלוני פרשת השבוע של "קול צופיך" - הרב מרדכי אליהו שליט"א

עלוני פרשת השבוע של "שיחת השבוע" חב"ד

פרשת השבוע - מאתר אשנב לחב"ד

עיונים בפרשת השבוע מאת הרב אלחנן סמט

אתר יגדיל תורה ויאדיר - דברי תורה והרבה קישורים

שיעורים לפרשת השבוע מתוך אתר יגדיל תורה ויאדיר

שיעורים מאתר הידברות

שיעורים מישיבת בית אל

שיעורים מאתר מכון מאיר

שיעורי פרשת שבוע של הרב מרדכי אלון

מעט מן האור: עלוני פרשת שבוע

מאמרים על פרשת השבוע מאתר כיפה

קישורים נוספים לפרשת השבוע

מאמרים על התנ"ך מתוך אתר דעת


hit counter script

 

*** בקשה חשובה מכל הגולשים ***

אם יש בידכם קישורים רלבנטים נוספים על פרשת השבוע

אנא עדכנו אותנו בפורום שלנו

צוות שאבעס-נט מאחל לכם שבת שלום