שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך כה טבת

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: