שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך כג טבת

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: