שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך ה תמוז

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: