שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך ז חשון

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: