שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך ז אלול

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: