שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך כב אב

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: