שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך ד כסליו

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: