שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך יא טבת

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: