שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך ב תשרי

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: