שיעור הלכה יומי

שיעור מהספר מענה פיו לתאריך כב תמוז

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף: