שיעור הלכה יומי

מענה פיו: שיעור לתאריך ו תשרי

להורדת השיעור להורדת הספר

לבחירת שיעור נוסף:

יום חודש