פרויקטים לעזרת הציבור


כך תוכלו בע"ה להשתתף בפעילות החשובה של השמירה על קדושת הכותל

איך תוכלו לסייע לנו

להרבות בתפילה just pray to Hashem.
להגיע לכותל בראשי חודשים ולהראות את נאמנותנו ומחויבותנו ותפילתנו לקדושתו
הפצת החשיבות של השמירה על קדושת הכותל בכל מדיה אפשרית
עזרה במימון ההסעות לכותל


בהקמה

האתר בהקמה