בעמוד זה תוכלו לקרוא על האחראיים, על פי חוקי מדינת ישראל, על קדושת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו

הממונים על הכותל


על פי חוקי מדינת ישראל ועל פי התקנות לשמירה על מקומות הקדושים ליהדות תשמ"א 1981, תקנה 4

הרב דוד לאו שליט"אהרב הראשי האשכנזי

על פי החוק, ההוראות להבטחת קיומם של תקנות הכותל מתקבלות על דעתו

צרו קשר עם הרב לאו שליט"א

כתובת: רח' אהליאב 5, ת.ד. 36016, ירושלים 9446778

rabbia@rab.gov.il :דואר אלקטרוני

טלפון בלשכה: 02-5313191

פקס: 02-5377872

הרב יצחק יוסף שליט"אהרב הראשי הספרדי

על פי החוק, ההוראות להבטחת קיומם של תקנות הכותל מתקבלות על דעתו

צרו קשר עם הרב יצחק יוסף שליט"א

כתובת: רח' אהליאב 5, ת.ד. 36016, ירושלים 9446778

rabbis@rab.gov.il :דואר אלקטרוני

טלפון בלשכה: 02-5313190

הרב רבינוביץ שליט"ארב הכותל

הממונה רשאי, על דעת הרבנים הראשיים לישראל ושר הדתות, ליתן הוראות להבטחת קיומם היעיל של התקנות

כתובת: העומר 2, ירושלים, 97500

ravhakotel@thekotel.org :דואר אלקטרוני

טלפון בלשכה: 02-6273111

פקס:02-6273114