הרב אלישע לוי שליט"א קורא לבוא לשמור על קדושת הכותל

  • הדפסה
הרב אלישע לוי שליט"א קורא לבוא לכותל ולשמור על קדושתו