הרב אלישע לוי שליט"א קורא לבוא לשמור על קדושת הכותל

הרב אלישע לוי שליט"א קורא לבוא לכותל ולשמור על קדושתו