נרות בעלטה - מחזה לחנוכה מהתקופה הקומוניסטית

  • הדפסה