סדנא על ראש השנה עם הרב אלישע לוי

סדנא על ראש השנה עם הרב אלישע לוי