שופר, מאזניים, והרבה ערכים - תמונות מפעילויות לראש השנה