הרב אלישע מבקר בכיתות בתקופת הסליחות - חוויות ילדי בי"ס הממלכתי תל"י גילה