כל ישראל ערבים זה לזה - דברי הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל