כתבות אודות הפעילות

 

כתבה מעיתון זרקור, כ"א אב תשל"ח

לימוד המהלך על שתיים

 

כתבה מידיעון אצלנו באטיאס

 

כתבות על פרס שר הדתות

כתבה על הפרס למפעל חיים

 

 

כתבה מעיתון הגימנסיה