movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
801 פרשת ויחי- מהו הסתום ומהו הגלוי בפרשה? 4655
802 פרשת ויגש- מדוע יוסף לא יכול היה לעצור עוד דמעותיו? מאת: אהובה קליין. 4304
803 ישנו בכי/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 4606
804 פרשת מקץ: ראייה על חושית- הייתכן? 4207
805 זימרת הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין 4364
806 פרשת וישב- האם חלומות שווא ידברו? 4391
807 יוסף חולם חלום/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 5947
808 פרשת וישלח- ממה חשש יעקב במיוחד? 4075
809 יעקב נושא תפילה/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 4413
810 פרשת ויצא- מה ראה יעקב ברוח הקודש? 4295
811 רחל ליד הבאר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4341
812 רבקה אם הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 3186
813 פרשת תולדות- גילוי מדהים על אירועים העתידים לבוא-כיצד? 3168
814 רבקה-אשת חסדים-שיר מאת: אהובה קליין.(c) 4300
815 פרשת חיי שרה-מהם התנאים היסודיים לבניית האומה הישראלית? מאת:אהובה קליין. 3647
816 פרשת וירא- במה חטאו אנשי סדום?/ מאת: אהובה קליין. 3328
817 סדום ועמורה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4492
818 התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4838
819 פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין. 3656
820 האור/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 3941
821 פרשת בראשית-מדוע נגנז האור?/ מאת: אהובה קליין 3876
822 פרשת נח- מה תפקיד היונה? 4736
823 יונה ועלה זית/ מאת: אהובה קליין (c) 4299
824 פרשת האזינו- האם היא תוכחה ,או נבואה לעם ישראל?מאת: אהובה קליין. 3214
825 קרן איל/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4190
826 פרשת ניצבים וילך-מה המסר החשוב לכל עם ישראל? 4145
827 הכרת הטוב/ שיר מאת: אהובה קליין 4613
828 פרשת כי תבוא- מה הסוד לשיפור איכות החיים- בכלל ובפרט? 4054
829 פרשת כי תצא- מסרים נפלאים בפרשה- כיצד? 4403
830 יש ויצא אדם/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3827
831 פרשת שופטים- מה הקשר לירושת הארץ?/ מאת: אהובה קליין 3911
832 בימים ההם שופטת/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3729
833 יש ראייה / שיר מאת: אהובה קליין (c) 4103
834 פרשת ראה- ראייה אלוקית לעומת ראיית אדם- כיצד?/אהובה קליין. 3810
835 ממדבר לארץ חמדה 2975
836 פרשת עקב-אורח חיים בארץ ישראל- במה שונה מהמדבר? 3246
837 עשרת הדברות/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 7686
838 פרשת ואתחנן- מדוע אין עשרת הדיברות פותחים בבריאת העולם? 6792
839 משה על הר נבו/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 7256
840 משה נושא דברים/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 4962
841 פרשת דברים-קשר מדהים לתשעה באב- כיצד? 4601
842 ציווי איבוד אלילים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4277
843 פרשת מסעי- מדוע יש להשמיד את האלילים עם הכניסה לארץ? 4154
844 השבי/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4385
845 פרשת פינחס- מי היה באמת פינחס ומה פעל למען עם ישראל? 3893
846 פינחס הוא אליהו/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 4220
847 פרשת בלק- מדוע המואבים פנו דווקא אל זקני מדיין? 4054
848 בלק וזקני מדיין/ שיר מאת: אהובה קליין. 4022
849 פרשת חוקת- מדוע ננעלו שערי ארץ ישראל בפני משה? 5067
850 ביתו של יהודי- האם תמיד גם מבצרו?/ מאת: אהובה קליין. 5283
851 קורח ותחבולותיו/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 5215
852 פרשת קורח/ הידעתם- כי פלאי פלאים גנוזים בקטורת?/מאת: אהובה קליין. 3625
853 פרשת שלח-מה הסיבה לכישלון שליחות המרגלים? 4434
854 המרגלים וחטאם 4264
855 פרשת בהעלותך- מדוע הציווי להעלות את הנרות ולא להדליקם? 4654
856 עליה והארה./ שיר מאת: אהובה קליין 4421
857 פרשת נשא- האם להיות נזיר זו מעלה, או חטא? 3038
858 נדודי מדבר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4815
859 פרשת במדבר- מדוע הוצרכו ישראל לנדוד במדבר? 4663
860 פרשת בחוקותי: הדרך למציאת האושר האמיתי- כיצד?/ מאת: אהובה קליין. 3437
861 חוקים ואושר / שיר מאת: אהובה קליין (c) 3194
862 פרשת בהר- דמיון מדהים בין מצוות שמיטה לשמירת השבת-כיצד? 3082
863 "ושבתה הארץ"/שיר מאת: אהובה קליין (c) 3910
864 הבאת העומר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 5501
865 פרשת אמור- הבאת העומר לכהן-אימתי? 4279
866 פרשת קדושים- מה המשמעות להיות עם קדוש? 4969
867 עם סגולה - שיר מאת אהובה קליין 5318
868 פרשת אחרי מות-שני שעירים, שני גורלות - כיצד? 5225
869 פרשת מצורע- התחשבות במצבו הכלכלי של המקריב- כיצד?/ אהובה קליין 3914
870 קורבן עולה ויורד/ שיר מאת: אהובה קליין. 4608
871 היום השמיני לילוד 3416
872 פרשת תזריע-ברית המילה 3353
873 משה ואהרון מנהיגים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4699
874 פרשת שמיני- במה ברכו משה ואהרון- את ישראל ,מה מקור עוצמת הברכות? 4860
875 פרשת צו- מה גנוז בקורבן השלמים-ומה מקומו באחרית הימים? 4016
876 סעודת קורבן שלמים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4062
877 קריאה / שיר מאת: אהובה קליין. (c) 4098
878 פרשת ויקרא- מדוע ה' קורא למשה ? 4586
879 הכרובים וארון העדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4115
880 פרשת פקודי-לשם מה נוצרו - הכרובים על ארון העדות? 4364
881 המנורה במשכן 5064
882 פרשת ויקהל- מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת ,זהב טהור? 5291
883 פרשת כי תישא- מדוע נבחרו- בצלאל ואהליאב- לאומני המשכן? 4480
884 אומני המשכן וכליו/ שיר מאת אהובה קליין (c) 4099
885 הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c) 3803
886 פרשת תצווה- מדוע הוצרכו הכוהנים- בגדי כהונה? 4414
887 תרומה / שיר מאת: אהובה קליין (c) 5669
888 פרשת תרומה- מדוע נסמכה פרשת תרומה - לפרשת משפטים?/ אהובה קליין 4704
889 עבד עברי / שיר מאת: אהובה קליין (c) 4565
890 פרשת משפטים- מדוע פתחה התורה בדיני עבד עברי? 4767
891 יתרו / שיר מאת: אהובה קליין (c) 5052
892 פרשת יתרו- מי היה יתרו- מה ניתן ללמוד ממעשיו? 4660
893 שירת הים / שיר מאת: אהובה קליין (c) 3388
894 ישראל וקורבן הפסח 3907
895 פרשת בא- קורבן פסח- לשם מה? 4296
896 פרשת וארא- מדוע ה' מכביד את לב פרעה? 4401
897 פרעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3548
898 שפרה ופועה 3742
899 פרשת שמות- מה היה סוד כוחן של המיילדות? 3984
900 יעקב בערוב ימיו 4438
 
דף 9 מתוך 10

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18722651

אתר השבת