movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
801 משפט ושלום/ שיר מאת: אהובה קליין© 2654
802 פרשת שופטים-מה הקשר בין המשפט לשלום? 2808
803 פרשת ראה– מדוע אין התורה מציינת במפורש את מקום המקדש? 3875
804 מקום המקדש /שיר מאת: אהובה קליין © 3338
805 טיהור הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין © 2883
806 פרשת עקב- מהו המקור לאיסור עבודה זרה? 5378
807 ישנם תחנונים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 3196
808 פרשת ואתחנן- היכן מצאנו דוגמאות לתחנונים בתנ"ך והאם נשאו פרי? 7926
809 פרשת דברים- האם ארץ ישראל מובטחת לנו לעד? 3220
810 הארץ המובטחת/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 4234
811 פרשת מטות מסעי- מהו עושר אמיתי? 4044
812 גד וראובן מצפים לעושר 3798
813 פרשת פינחס-האם מנהיג נבחר אלוקים-מצליח תמיד בתפקידו? 3846
814 מנהיג נבחר אלוקים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4248
815 בלק ומעלליו/ שיר מאת אהובה קליין © 3027
816 פרשת בלק.השגחה פרטית בפרשה- כיצד? 3015
817 משה ומי המריבה 2956
818 פרשת חוקת- מבט על המים בעין המקרא ובעין המדע-כיצד? 3086
819 רוח רעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3116
820 פרשת קורח- מהי רוח רעה ומה מקורה?/ מאת: אהובה קליין 4359
821 שליחותו של אדם/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4341
822 פרשת שלח- האם השליחות, אופיינית רק לאדם-בשר ודם? 4161
823 מן-לחם אבירים/ שיר מאת אהובה קליין 3359
824 לעלות ולהתעלות./שיר מאת: אהובה קליין 4422
825 פרשת בהעלותך- מהו המן ומה היה גנוז בו? 4992
826 פרשת נשא- מסירות נפש בפרשה-כיצד? 3480
827 מסירות נפש/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 5228
828 פרשת במדבר- מהם הדרכים להשגת הצלחה בחיים? 4559
829 הדרכים להצלחה 3182
830 פרשת בחוקותי-כיצד נמגר את האלימות? 3910
831 מתכון שלום אמיתי 3940
832 ישנו הר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3420
833 פרשת בהר- מאין לנו כי התורה כולה ניתנה על הר סיני?/ מאת: אהובה קליין. 3525
834 תודה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3103
835 פרשת אמור-ספירת העומר- לשם מה? 4544
836 פרשת אחרי מות קדושים- משפט צדק כיצד? 3144
837 ישנו שופט 4012
838 מידה כנגד מידה 3410
839 ניחוח אביבי/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 3184
840 ביום השמיני/ שיר מאת: אהובה קליין © 3261
841 פרשת תזריע מצורע- מידה כנגד מידה בפרשה כיצד? 3674
842 אדם צבוע/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 3637
843 פרשת שמיני/ מאין לנו כי יש להיזהר מאנשים צבועים? 3727
844 פעמוני מלחמה 3217
845 פרשת צו- מדוע היה צורך לזרז את אהרון ובניו? 3593
846 עבודת הכוהנים 3758
847 בימים ההם בזמן הזה - שיר 4144
848 פרשת ויקרא- הטעם בהבאת הקורבנות 4119
849 פרשת ויקהל – פקודי: מדוע משה מקהיל את העם? 3441
850 "ויקהל משה..." 3273
851 פרשת כי תישא- מה ההבדל בין לוחות שניים לראשונים? 4586
852 פרשת תצווה- מהו איל המילואים וכיצד מרמז על תכונות הכהן? 4100
853 איל מילואים / שיר מאת אהובה קליין 5588
854 פרשת תרומה- מה מסמל ארון העדות במשכן? 4552
855 ארון העדות / שיר מאת: אהובה קליין© 3647
856 כלי חמדה/ שיר מאת: אהובה קליין © 3926
857 פרשת יתרו- מה המשמעות של הדיבר:"לא תחמוד"? 4242
858 פרשת בשלח/ הקשר בין שירת הים לתחיית המתים-כיצד? 4569
859 שירה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4152
860 פרשת בא- מכת החושך במצרים- מה המיוחד בה? 4178
861 חשכה/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 3412
862 אהבת ישראל/ שיר מאת: אהובה קליין © 3663
863 פרשת וארא- מהו יחס ה' אל עם ישראל- לאורך כל הדורות? 3567
864 פרשת שמות- מהו סוד קיום עם ישראל לנצח ? 3865
865 גלות מצרים- שיר מאת: אהובה קליין (c) 4201
866 פרשת ויחי- מהו הסתום ומהו הגלוי בפרשה? 4954
867 פרשת ויגש- מדוע יוסף לא יכול היה לעצור עוד דמעותיו? מאת: אהובה קליין. 4606
868 ישנו בכי/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 4922
869 פרשת מקץ: ראייה על חושית- הייתכן? 4483
870 זימרת הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין 4638
871 פרשת וישב- האם חלומות שווא ידברו? 4707
872 יוסף חולם חלום/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 6377
873 פרשת וישלח- ממה חשש יעקב במיוחד? 4326
874 יעקב נושא תפילה/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 4697
875 פרשת ויצא- מה ראה יעקב ברוח הקודש? 4584
876 רחל ליד הבאר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4627
877 רבקה אם הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין(c) 3410
878 פרשת תולדות- גילוי מדהים על אירועים העתידים לבוא-כיצד? 3403
879 רבקה-אשת חסדים-שיר מאת: אהובה קליין.(c) 4608
880 פרשת חיי שרה-מהם התנאים היסודיים לבניית האומה הישראלית? מאת:אהובה קליין. 3882
881 פרשת וירא- במה חטאו אנשי סדום?/ מאת: אהובה קליין. 3592
882 סדום ועמורה/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4785
883 התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 5161
884 פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל? מאת: אהובה קליין. 3869
885 האור/ שיר מאת: אהובה קליין.(c) 4222
886 פרשת בראשית-מדוע נגנז האור?/ מאת: אהובה קליין 4158
887 פרשת נח- מה תפקיד היונה? 5081
888 יונה ועלה זית/ מאת: אהובה קליין (c) 4601
889 פרשת האזינו- האם היא תוכחה ,או נבואה לעם ישראל?מאת: אהובה קליין. 3460
890 קרן איל/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4418
891 פרשת ניצבים וילך-מה המסר החשוב לכל עם ישראל? 4394
892 הכרת הטוב/ שיר מאת: אהובה קליין 4981
893 פרשת כי תבוא- מה הסוד לשיפור איכות החיים- בכלל ובפרט? 4302
894 פרשת כי תצא- מסרים נפלאים בפרשה- כיצד? 4648
895 יש ויצא אדם/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 4071
896 פרשת שופטים- מה הקשר לירושת הארץ?/ מאת: אהובה קליין 4173
897 בימים ההם שופטת/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 3972
898 יש ראייה / שיר מאת: אהובה קליין (c) 4391
899 פרשת ראה- ראייה אלוקית לעומת ראיית אדם- כיצד?/אהובה קליין. 4040
900 ממדבר לארץ חמדה 3184
 
דף 9 מתוך 11

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19990245

אתר השבת


מאמרים אחרונים