movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
601 פרשת האזינו/ הנבואה לגאולת ישראל- תפילה לבואה בשנה החדשה 2376
602 טל / שיר מאת: אהובה קליין © 2153
603 המצווה הזאת / שיר מאת: אהובה קליין© 2108
604 פרשת נצבים – וילך/ מהי המצווה שהיא מעל הזמן והמקום? 2215
605 אור הישועה/ שיר מאת: אהובה קליין© 2250
606 פרשת כי תבוא- מהו סוד כוח ההרתעה בפני האויבים? 2149
607 ההפטרה לפרשת כי תצא- נבואת הבשורה לציון-כיצד? 2057
608 בשורה לציון / שיר מאת: אהובה קליין© 2116
609 פרשת שופטים- מהו המתכון לניצחון במלחמה? 2236
610 ברכת הכהן /שיר מאת: אהובה קליין© 2294
611 דרכי נועם/ שיר מאת: אהובה קליין © 2353
612 פרשת ראה-"הכול צפוי והרשות נתונה"- הכיצד? 2291
613 ארץ עיינות ונחלים / שיר מאת: אהובה קליין© 3630
614 פרשת ואתחנן- מה הסיכון הטמון בשכחה? 6865
615 ארץ חמדה לעם חכם /שיר מאת: אהובה קליין© 5976
616 פרשת דברים-הקשר בין פרשת דברים לתשעה באב-כיצד? 2319
617 דברי משה/ שיר מאת: אהובה קליין© 2309
618 מות אהרון/ שיר מאת: אהובה קליין© 2217
619 פרשת מסעי- מותו של אהרון-כיצד? 2427
620 מלחמה ונחמה/ שיר מאת: אהובה קליין© 2359
621 ההפטרה לפרשת מטות- מלחמה ובצידה נחמה- כיצד? 2153
622 אליהו הנביא במדבר/ שיר מאת: אהובה קליין© 2280
623 פרשת פנחס- מה הקשר להפטרה במלאכים א? 2502
624 פרשת בלק- מדוע נקראה הפרשה על שמו? 3975
625 בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין© 2584
626 פרשת חוקת- מה הקשר לנחש בגן העדן - ולמכת הנחשים במדבר? 3138
627 הנחש /שיר מאת: אהובה קליין © 2892
628 פרשת קורח- כיצד טעה קורח ? 2907
629 ישנה התבוננות/ שיר מאת: אהובה קליין© 3035
630 פרשת שלח/ איזו שליחות עלתה יפה בעם ישראל ומדוע? 3028
631 מרגלים/ שיר מאת: אהובה קליין © 3325
632 מגילת רות נקראת בשבועות – מדוע ? 5128
633 חצוצרות הכסף/ שיר מאת: אהובה קליין© 2984
634 פרשת בהעלותך-מהו סוד החצוצרות? 3235
635 נזיר/ שיר מאת: אהובה קליין © 2568
636 פרשת נשא- מה הקשר בין הנזיר לפלא? 2202
637 הלוויים/ שיר מאת: אהובה קליין © 2815
638 פרשת במדבר- מדוע שבט לוי היה מצומצם בהשוואה ליתר השבטים? 2252
639 פרשת במדבר- מדוע שבט לוי היה מצומצם בהשוואה ליתר השבטים? 3128
640 שלום בר קיימא/ שיר מאת: אהובה קליין © 2886
641 פרשת בחוקותיי- האם השלום הוא בר השגה? 2864
642 שנת היובל/שיר מאת: אהובה קליין© 3038
643 פרשת אמור - מה המטרה בסיפור המקלל? 2456
644 סופו של המקלל 2331
645 קטורת הסמים/שיר מאת: אהובה קליין© 2466
646 חג הפסח- מעבדות לחירות-כיצד? 3854
647 פרשת מצורע- מהי נקודת האור הגנוזה בנגע כותלי הבית? 2792
648 נגע בכותלי הבית/שיר מאת: אהובה קליין © 2758
649 הכוהן המטהר/שיר מאת: אהובה קליין © 2450
650 פרשת תזריע: מה מסתתר מאחורי נגע הצרעת? 2588
651 פרשת שמיני-כיצד מתגלית הבריאה במלוא הדרה בפרשה? 2281
652 דגים טהורים/שיר מאת: אהובה קליין © 2415
653 עבודת הכהונה 2609
654 פרשת ויקרא-במה נזהרו-הכוהנים בעריכת העצים על המזבח? 2678
655 פרשת פקודי-הקשר בין הכיור במשכן לבריאת העולם,כיצד? 3060
656 הכיור במשכן/שיר מאת: אהובה קליין© 2847
657 פרשת כי תישא- נאמנותו של מנהיג עד היכן? 2893
658 משה מנהיג דגול 3121
659 שמן לנר התמיד 2899
660 פרשת תצווה- מהו נר התמיד? 4325
661 פרשת תרומה- מדוע מקום משכן ה'- נקרא "מקדש"? 3389
662 חזון אחרית הימים/שיר מאת: אהובה קליין© 2967
663 חָמור שונאך/ שִׁיר מֵאֵת: אֲהוּבָהּ קליין© 2888
664 פרשת יתרו- כיצד זוכרים ומקדשים את השבת? 3307
665 עמלק /שיר מאת: אהובה קליין © 2495
666 פרשת בשלח- מיהו עמלק? 3004
667 פרשת בא- באיזה אופן נכנע פרעה?/מאת: אהובה קליין. 3208
668 פרעה נכנע /שיר מאת: אהובה קליין© 2895
669 פרשת וארא- מה מסתתר במי היאור? 2787
670 פרעה נחפז ליאור 2380
671 משה ושליחותו 2571
672 פרשת שמות-עבדות מצרים,ניסים ומופתים-כיצד? 2685
673 פרשת ויחי-מדוע ביקש יעקב להיקבר בארץ ישראל? 3411
674 יעקב ומשאלתו/שיר מאת: אהובה קליין © 2974
675 יוסף ויעקב מתראים/שיר מאת: אהובה קליין © 3359
676 פרשת ויגש- מה גילה יעקב כאשר פגש את יוסף במצרים? 3640
677 פרשת מקץ- האם חלום פרעה מרמז גם על מפלתו? 3648
678 פרעה חולם 3289
679 יוסף וחלומו/שיר מאת: אהובה קליין© 3509
680 פרשת וישב,"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"-כיצד? 3613
681 בית אל/ שיר מאת: אהובה קליין© 2810
682 פרשת וישלח-בית אל- מה המיוחד במקום זה? 2867
683 פרשת ויצא- מה הם התרפים ומדוע רחל החביאה אותם? 4674
684 לבן והתרפים/שיר מאת: אהובה קליין © 3172
685 פרשת תולדות-שני לאומים- כשהאחד נופל השני קם-כיצד? 3515
686 שני לאומים/שיר מאת: אהובה קליין© 3247
687 יצחק יוצא לשוח 2875
688 פרשת חיי שרה- עת רצון לתפילה על זיווג משמים-אימתי? 2714
689 תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין © 2746
690 פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה? 3654
691 לך- לך/ שיר מאת: אהובה קליין © 3580
692 פרשת נח- כיצד מעד נח? 3282
693 נח בכרמים /שיר מאת: אהובה קליין © 3249
694 מלכות ה' ומידותיו בספר יונה- כיצד? 2538
695 יונה בסוכתו/שיר מאת: אהובה קליין © 2592
696 הפטרת פרשת ניצבים-וילך-מי הם החתן והכלה? 3200
697 ציון ביום כלולותיה/ שיר מאת: אהובה קליין © 2914
698 הפטרה לפרשת כי תבוא:כיצד נהיה לראש ולא לזנב? 3704
699 ציון לובשת חג/שיר מאת: אהובה קליין.(c) 3633
700 פרשת כי תצא-מצוות שילוח הקן-מהי? 6019
 
דף 7 מתוך 11

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נועה בת תמר, יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19990275

אתר השבת


מאמרים אחרונים