movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
401 פרשת ראה - ישיבת ארץ ישראל שקולה נגד כל מצוות התורה 1772
402 ארץ מבורכת. 1552
403 פרשת עקב, מאין לנו כי הבטחת ה' לאברהם תתקיים? 1397
404 אש מכלה אלילים/ שיר מאת: אהובה קליין © 1390
405 פרשת ואתחנן- מהו מקור החשש לעבודה זרה? 1395
406 פרשת דברים - למי מיועד ספר "משנה תורה"- בעיקר? 1531
407 ירושת הארץ/ שיר מאת: אהובה קליין © 1442
408 פרשת מסעי- מה הקשר בין ימי "בין המצרים"- לפרשתנו? 1511
409 היעד לארץ הבחירה/ שיר מאת: אהובה קליין© 1580
410 משה קוצף/ שיר מאת: אהובה קליין © 1542
411 פרשת מטות- מדוע כעס משה על ראשי צבא ישראל ? 1552
412 פרשת פנחס- מהי ברית שלום וכהונת עולם? 1624
413 פנחס ושכרו/שיר מאת: אהובה קליין© 1535
414 פרשת בלק- מאין לנו: כי: "בדרך שאדם רוצה לילך בה- מוליכים אותו" ? 1861
415 בלעם ואתונו 1467
416 מי מריבה/ שיר מאת: אהובה קליין© 1631
417 פרשת חוקת- מי היו האנשים שתבעו מים ממשה ואהרון- ובאיזה אופן? 1700
418 דתן ואבירם 1576
419 פרשת קורח - מי היו דתן ואבירם? 2165
420 פרשת שלח - בכי המרגלים והשפעתו לדורות - כיצד? 1538
421 בכי המרגלים 1538
422 פרשת בהעלותך, מדוע נענשה מרים? 2878
423 מרים- חטאה ועונשה. 1549
424 בדד ישב/ שיר מאת: אהובה קליין© 1823
425 פרשת נשא- מדוע נאמרה פרשת הטמאים- דווקא ביום הקמת המשכן? 1540
426 ברכות/ שיר מאת: אהובה קליין© 1683
427 פרשת בחוקותיי- מהו המתכון לחיים טובים ומאושרים? 1477
428 פרשת בהר - "כי ימוך אחיך" –נאמר בלשון יחיד – מדוע ? 1701
429 אחיך העני. 1581
430 שבת פרשת אמור 2944
431 פרשת אמור- המשותף והשונה לשבת ומועדים. 1628
432 פרשת קדושים, מהי "ארץ זבת חלב ודבש" ? 1668
433 הדרך לארץ זבת חלב ודבש 1605
434 שעיר לעזאזל / שיר מאת אהובה קליין© 1718
435 פרשת אחרי מות – הקשר בין שני השעירים ליעקב ועשיו- כיצד? 1479
436 צרעת בבית 1563
437 פרשת מצורע- החוטא בלשון הרע- עובר על חמשת חומשי תורה-האמנם? 1555
438 טקס ברית מילה/ שיר מאת: אהובה קליין © 1733
439 מהו הקשר בין ברית מילה והמספר השמיני? 1759
440 אהרון הכהן מברך/ שיר מאת אהובה קליין© 2011
441 פרשת שמיני - מדוע לא נאמר לכוהנים בלשון ציווי לברך את ישראל ? 1689
442 משה מקיים ציווים 1588
443 פרשת צו - במה מועילה הזריזות לאדם? 1634
444 פרשת ויקרא: מה תכלית הקורבנות? 1622
445 שבת זכור 1981
446 קורבנות 1689
447 זכירת מלחמת עמלק 1720
448 פרשת ויקהל- מה הקשר בין חכמה למעשים? 1683
449 חכמת בצלאל 1681
450 שמירת השבת העולמי לזירוז גאולת עמ"י, שבת פרשת ויקהל. 1746
451 שמן המשחה 1617
452 שמן המשחה 1535
453 פרשת כי תישא- מה צפון בשמן המשחה? 1678
454 הענות ישראל לתרומה 1764
455 פרשת תצווה-חכמת נשים וחכמת הלב-במשכן. כיצד? 1855
456 ציווי התרומה / שיר מאת: אהובה קליין © 1728
457 פרשת תרומה- הקשר לחכמה, תבונה ודעת - כיצד? 1873
458 פרשת משפטים- מהו המסר לדיינים בפרשה? 2022
459 שומר חינם 1807
460 יתרו מכיר טובה. 1716
461 פרשת יתרו- במה זכה יתרו ? 1920
462 פרשת בשלח - מה הייתה זכותו של פרעה ברודפו אחר ישראל? 1784
463 פרעה ומזימתו 1620
464 מכות מצרים/ שיר מאת: אהובה קליין© 1699
465 פרשת וארא - פלאי פלאים במכות מצרים- כיצד? 1910
466 פרשת שמות- מה אפיין את המיילדות העבריות ובמה גבורתן? 2561
467 המיילדות העבריות במצרים 1831
468 יוסף ואחיו במות אביהם. 1714
469 פרשת ויחי - ממה חששו אחי יוסף לאחר מות אביהם? 1679
470 פרשת ויחי - ממה חששו אחי יוסף לאחר מות אביהם? 1592
471 פרשת ויגש- מדוע יעקב בירך את פרעה במצרים? 1715
472 יעקב מברך את פרעה 1818
473 פרעה נסער/ שיר מאת: אהובה קליין© 1718
474 פרשת מקץ- מדוע זכה יוסף לגדולה במצרים? 1755
475 יעקב יושב בכנען/ שיר מאת: אהובה קליין. 1747
476 פרשת וישב: לימוד חינוכי בפרשת - כיצד? 1581
477 פרשת וישלח- הנחייה לדורות - כיצד? 1695
478 פרשת ויצא- בזכות מה זכתה רחל לבסוף-להיפקד בבנים? 1924
479 רחל מתאווה לבנים/ שיר מאת: אהובה קליין© 1734
480 קנאת הפלישתים ביצחק 1778
481 פרשת תולדות- מה סודו של יצחק להצלחתו בארץ המובטחת? 1799
482 פרשת חיי שרה- מדוע הטיל אברהם את מלאכת השדכן על אליעזר? 1982
483 אליעזר עבד אברהם. 1774
484 לוט ובנותיו/ שיר מאת: אהובה קליין© 1763
485 פרשת וירא- באיזו זכות ניצל לוט ממהפכת סדום ועמורה? 2406
486 פרשת לך-לך, על מה נחלקו רועי לוט ורועי אברהם? 1981
487 לוט/ שיר מאת: אהובה קליין© 1792
488 פרשת נח- מי היו נח ובניו- ובמה שליחותם? 2695
489 נח ובניו/שיר מאת: אהובה קליין © 1812
490 דבר החסידות – פרשת בראשית 1770
491 הגירוש מגן עדן/שיר מאת: אהובה קליין© 3015
492 פרשת בראשית / מדוע אדם וחוה גורשו מגן עדן? 3874
493 פרשת וזאת הברכה - ברכת משה ושמחת תורה מה הקשר? 2213
494 ברכת משה /שיר מאת: אהובה קליין© 1629
495 נשר כמשל /שיר מאת: אהובה קליין© 1920
496 פרשת האזינו- מה מסמל הנשר ובמה ייחודו? 2194
497 הליכה/ שיר מאת: אהובה קליין© 1857
498 פרשת וילך- לאן הלך משה? 1946
499 פרשת ניצבים- כיצד תתרחש הגאולה? 2168
500 גאולה 1807
 
דף 5 מתוך 11

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19656149

אתר השבת


מאמרים אחרונים