שבת פרשת ויקהל פקודי

חמישי, 03 מרץ 2016 12:35
הדפסה

שבת פרשת ויקהל פקודי

עלונים התשע"ח: ישא ברכה | אספקלריא | זה השער לה' פניני חמד

 פרשת ויקהל

 

 ציורי תנ"ך/ תרומת היתר למשכן/ ציירה: אהובה קליין ©

  

ציורי תנ"ך/ בצלאל בן אורי יוצר כלי שרת למזבח העולה/ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד] 

מקרא ותרגום | אש התורה | ערכים דרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א | דרשת הרב יוספי שליט"א | 

 

עלונים התשע"ו
עלון תפילה למשה | עלון שערי יוסף | עלון ישא ברכה עלון שונה הלכות לפורים  

עלונים
עלון שבת נטעלון אור החסידות | עלון אור הצדיק | עלון ישמחו | | עלון חלון לחולון | עלון בית ה' | עלון יוסף לקח | עלון דבר תורה | עלון ישא ברכה | 

עלונים התשע"ג
עלון ישא ברכה | עלון חכמת שלמה | עלון שיחה לעם | עלון הוד השבת | עלון טוב לחסות בה' | עלון מתוקים מדבש

עלונים התשע"ד

המשכן והשבת - הרב זמיר כהן שליט"א | 
המנורה במשכן פרשת ויקהל- מדוע נעשתה המנורה מקשה אחת ,זהב טהור? | 
ציור: המנורה במשכן:"ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה..." [שמות ל"ז,י"ז]
ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

 

 ציורי תנ"ך/ טוויית חוטים למשכן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]

 

 פרשת פקודי

מקרא ותרגום |  אש התורה | ערכיםדרשות לפרשת השבוע מאת הרב אריה קרן שליט"א |
 
ציורי תנ"ך/ משה אינו יכול לגשת למשכן/ציירה: אהובה קליין© [שמן על בד]
 
עלונים
עלון ישמחו | עלון שבת נט עלון אור החסידות | 
עלונים תשע"ד
עלון שיחה לעם | עלון שיחת השבוע |עלון ישא ברכה | עלון טוב לחסות בה' | עלון בני ציון | עלון סיפורי צדיקים | עלון פורת יוסף לילדים | עלון זה השער לה'

אהובה קליין
הכרובים וארון העדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c) | פרשת פקודי-לשם מה נוצרו - הכרובים על ארון העדות?
פרשת פקודי-הקשר בין הכיור במשכן לבריאת העולם,כיצד? | הכיור במשכן - שיר מאת אהובה קליין (c)


ציור: הכרובים במשכן/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ משה והכוהנים רוחצים במי הכיור במשכן/ ציירה: אהובה קליין©[שמן על בד]

"ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד.."[שמות מ,ל"א]

מידע נוסף 
עדכון אחרון ( רביעי, 14 מרץ 2018 14:44 )