movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
אתר השבת
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש אלול

סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. דבר החסידות – פרשת בראשית
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... את חושך העולם לאור, דהיינו לחבר את ה"ערב" עם ה"בוקר" ל"יום אחד"; להביא לימות המשיח שאז יהיה "לילה כיום יאיר" (תהלים קלט, יב) באור ה', אשר הוא אחד ושמו אחד.   שבת שלום!   מבוסס על: מכתב הרבי מיום כ"ה אלול ...
2. דבר החסידות – פרשת נצבים
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... טובה לשנה טובה ומתוקה!   מבוסס על: מכתב כללי ימי הסליחות ה'תשל"א (נדפס בלקוטי שיחות חלק ט עמ' 462-6 ובתרגום ללה"ק ב"אגרות מלך" ח"א עמ' עה ואילך). הקטע השני ע"פ "היום יום" י"ט אלול, לקוטי שיחות חלק יד נצבים ...
ב"ה דבר החסידות – פרשת תבוא – ח"י אלול (יום הולדת שני המאורות הגדולים: הבעש"ט ואדמו"ר הזקן)   י"א השבטים הרמוזים בפרשתנו   שאלו חסידים: ח"י אלול מן התורה מניין? והשיבו: כתיב (תהלים קז) "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" ...
4. דבר החסידות – פרשת ראה (הפטרה)
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
ב"ה דבר החסידות – פרשת ראה  (הפטרה)   הנחמה האמיתית   בספר "מגלה עמוקות" עה"ת (עקב נה, א) נאמר, שחודש אלול ר"ת: "אוי לרשע ואוי* לשכנו"! ולכאורה, הרי אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ואיך מתאים כאן "אוי לרשע ...
5. פרשת פנחס - מהו יוֹם תְּרוּעָה ?
(פרשת שבוע/מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין)
... היה בדעתו ליתן להם מועד גדול, ועשו העגל ובטל (החג של) תמוז ו(של) אב ו(של) אלול, ובא תשרי (שבו סלח השם על מעשה העגל) ופרע להם...". בספר "אהבת דוד" (לחיד"א – רבי חיים יוסף דוד אזולאי) מתואר: "והנה האבות ...
6. שבת במלוא הדרה
(מאמרים לכבוד שבת/מנהגי השבת)
... ודירבן, היה כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.  "זה היה בשלהי חודש אלול תשל"ד", משחזר באוזנינו הרב מנחם ברוד, דובר חב"ד, את סיפורו של מבצע הדלקת נרות שבת שמבצעת חב"ד, מבצע, שלימים זכה לכינוי 'מבצע נש"ק'. "באותם ...
... להביאו כחלק מפרויקט "מתחזקים באלול", כיוון שהוא מלא במסרים ותובנות לחיים. "הסיפור שאני רוצה לספר לך התרחש לפני ארבעה חודשים", מתחיל הסיפור שמובא לפניכם באופן מלא. היינו כמה משפחות בפארק הירקון עם הילדים. ...
8. דבר החסידות – פרשת תבוא
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... יום..." י"ז אלול. לביאור הסיפור ראה לקוטי שיחות חלק ב עמ' 392 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 94)   ~~~   פרשת תבוא חלה תמיד בסמיכות לח"י אלול, יום ההולדת של שני המאורות הגדולים הבעל-שם-טוב ואדמו"ר הזקן, או – ...
9. פרשת כי תבוא - מנוסת האויב בשבעה דרכים,מדוע?
(פרשת שבוע/מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין)
פרשת כי תבוא - מנוסת האויב בשבעה דרכים,מדוע? מאמר מאת: אהובה קליין. פרשה זו נקראת תמיד בחודש אלול- שהוא החודש האחרון לחודשי השנה - על כך ניתן למצוא רמז במאמר במסכת מגילה [ל"א, ע"ב] "עזרא הסופר תיקן ...
הרב שמואל ברוך גנוט מראשי ישיבת אור התורה אלעד פרסום מועדי הלוויות ברמקולים, מודעות ובקוי מידע טלפוניים לע"נ סבתי מורתי האשה הצדקנית מרת אטה (בת הרה"ח יעקב צבי הי"ד) גנוט ע"ה נלב"ע ער"ח אלול ...
11. האנשים שבראו... אדם
(פרשת שבוע/מאמרים לפרשת השבוע - הרב ש. ב. גנוט שליט"א)
... יאמין במה ששמע מפי הדורות הקודמים. רק אציין למאמרו הנפלא של הרה"ג רבי אברהם בנדיקט שליט"א בבטאון מוריה (שנה י"ד א-ב), ולמאמר 'גלגולו של גולם' במוסף שבת קודש של יתד נאמן, אלול תשמ"ז. שם תקראו הוכחות מעניינות ...
12. פרשת כי תצא
(פרשת שבוע/קישורים לפרשת שבוע)
... אהובה קליין: עם אוהב שלום | פרשת כי תצא-כיצד נבטיח ניצחון במלחמה פרשת כי תצא-רמז לחודש אלול - אהובה קליין | תפילת הרחמים - אהובה קליין | פרשת כי תצא- מסרים נפלאים בפרשה- כיצד? | יש ויצא אדם/ שיר מאת: אהובה ...
13. זמן אמירת הסליחות
(חגים וימים מיוחדים/הליכות והלכות לחגי ישראל )
... משום שכל חודש אלול הם ימי רצון, והוסיפו לזה את ענין הקימה באופן מיוחד לצורך הסליחות, וע"כ הקדימו את שעת הסליחות ולא איחרו את שעת התפילה. ולפי"ז יובן גם היטב מנהג בני וורמיזא, שאף שחששו מענין עטיפת הטלית ...
14. דבר החסידות – פרשת שופטים (הפטרה)
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... להיות ההתחזקות ב"אורי" – "אין אור אלא תורה" – תורת הנגלה ותורת החסידות (הקשורים עם ח"י אלול, הסמוך להפטרה זו – יום הולדת שני המאורות הגדולים הבעש"ט ואדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע) יותר מבכל השנים.  ...
15. משוררים שיר חדש
(יהדות/תלמוד תורה)
...   באחד מימי האלול סיפר לי ידידי רבי אלחנן טל, אברך תלמיד חכם, בהתפעמות, שהנה חלפו כמעט שבועיים, והאלול שלו לא הרגיש "אלול". האיש הוא גם 'בעל תפילה' בימים הנוראים בבית הכנסת שלנו, וממילא מי שהאלול שלו ...
16. "מתן תורה" של חודשי החורף
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... כקטן שנולד דמי" שאין לו שום חטאים, והיינו שניסן עניינו "עבודת הצדיקים". לאידך בתשרי, נדרשת יגיעה מלמטה: קודם צריך הכנה של חודש אלול, "אני לדודי", ורק אח"כ מגיעים ל"ודודי לי. ובר"ה ויוכ"פ הוא תשובה מיראה ...
17. שמיטת כספים וכתיבת פרוזבול במוצאי שמיטה
(הלכות שבת/שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט שליט"א)
... החוב יתאחר וישמט, ויהודי שנמנע להלוות לחבירו הלוואה בגלל שמיטת הכספים, עובר על איסור מהתורה. כולם חייבים במצוה, גם אנשים וגם נשים. זמן השמטת הכספים הוא בסוף שנת השמיטה, בערבו של כ"ט אלול התשע"ה, כפי ...
18. דבר החסידות – פרשת נצבים – ראש השנה
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
ב"ה דבר החסידות – פרשת נצבים – ראש השנה   שנה מבורכת ידוע מאמר הבעש"ט: "החודש השביעי שהוא החודש הראשון לחדשי השנה, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת מברכים, שהוא השבת האחרון דחודש אלול, ובכח זה ישראל מברכים את החדשים ...
19. פרשת כי תבוא- כיצד לבוא למקור הברכה והשמחה ?
(פרשת שבוע/מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין)
פרשת כי  תבוא- כיצד לבוא למקור הברכה והשמחה ? מאת: אהובה קליין. פרשה זו המשופעת בנושאים רבים ומגוונים-  נקראת מידי שנה בחודש אלול וכוללת בתוכה גם את הברכות ואת הקללות . על כך  ניתן למצוא רמז במאמר ...
20. לשאל את הרב/// האם צריכים להבין את הסליחות?
(הלכות שבת/שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט שליט"א)
... ואומרים את הסליחות במהירות ובחפזון בלא כוונה, ומה בצע באמרתו", וכן מובא בספר ה"אלולים קודש לה'" בשם מרנן הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבלחט"א הגר"ח קניבסקי והגר"מ שטרנבוך שליט"א, שהמליצו ללמוד קודם ...
21. דבר החסידות – פרשת תצא – פרקי אבות פ"א
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... העבודה הזו של קירוב הזולת אין לדחות לזמן אחר, כשיתפנה מעסקיו, כי ייתכן שעד שיתפנה כבר יהיה מאוחר מדאי לעזור לאותו אדם. וזו היא הדרך שסלל לנו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שיום הולדתם (ח"י אלול) חל בשבוע הקרוב: ...
22. דבר החסידות – פרשת שופטים
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... – הרומזים על מצוות (תדבא"ר פכ"ז) המגינים על האדם גם ב"שדה עשיו", בחושך הגלות, ובכל מצב שלא יתדרדר. וזוהי ההוראה לכל יהודי בימינו אלו ובפרט בימי חודש אלול: שצריך לצאת במקום מושבי בני ישראל, גם במקום שאינו ...
23. דבר החסידות – פרשת ראה – חודש אלול
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
ב"ה דבר החסידות – פרשת ראה – חודש אלול   תשובה – רק ליהודים! אנו נכנסים עתה לחודש אלול, חודש התשובה. יש חקירה האם מצוות התשובה היא חידוש דווקא בבני ישראל או שגם לבני נח מועילה התשובה. ובמנחת חינוך (מצוה ...
24. כפועלים ליד בור הביוב
(חגים וימים מיוחדים/ימי אבל ותעניות)
... יותר,  נחוש "חורבן" אחר, תמוז ואב אחרים, וגם "בין הזמנים" אחר ו"אלול" אחר. --- ובא לציון גואל. בקרוב, בעזרת ה'.    ...
ממכתבו של הרבי מליובאוויטש זי"ע לחיים משה שפירא ז"ל המכתב נשלח ב- ב' דראש חודש אלול תשכ"ה- ערב הבחירות לכנסת השישית. מקור: רדיו קול חי במענה לבקשתו מאז לחוות דעתי בשאלת הקמת חזית מאוחדת של המפלגות הדתיות ...
26. רחל אמנו והגאולה...תיקון עולם!
(יהדות/דברי תורה והתעוררות וענייני דיומא - מרים ב.)
... בעלי החיים . כן הייתי מוציאה אותה לגמרי מהתורה.בכלל מה זה קשור לעם ישראל? עם ישראל רק עכשיו היינו בדבקות עילאית בחודשי אלול ותשרי, איזה תפילות, איזו שמחה בסוכה ובשמחת תורה חבקנו ורקדנו עם התורה הקדושה!מה ...
27. עליה בסולם התשובה והקדושה- אל פסגת השמחה- כיצד?
(חגים וימים מיוחדים/מאמרים ושירים)
... שנת שמיטה הבאה עלינו לטובה. בחודש אלול יצאנו לשדה לקבל את מלך מלכי המלכים וזאת עם  הכנות רבות כיאה לקבל פני המלך, אמירת סליחות בבתי הכנסת, בקשת מחילה איש מרעהו טרם יום הדין ,ובראש השנה  המוני בית ישראל ...
28. יום הכיפורים שחל בשבת
(חגים וימים מיוחדים/הליכות והלכות לחגי ישראל )
... העלון הנפלא של קהילת 'דרך החיים' החשובה, שיצא לאור בחודש אלול בשנה שעברה, מובאת שיחתו של הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטין שליט"א, שה' ישלח לו רפואה שלמה במהרה, המצטט את דברי המבי"ט בספרו 'בית אלוקים', והמבי"ט ...
29. פרשות נצבים-וילך
(פרשת שבוע/מאמרים וסיפורים לפרשת השבוע)
בס"ד אלול תשע"ד                                 פרשות נצבים-וילך יהא השיעור להצלחת והצלת עם ישראל /לרפואת פצועי וחולי עם ישראל וביניהם יהודה יצחק בן איריס (הישראלי)/לע"נ שלושת החטופים:אייל בן אורי,גיל-עד ...
30. פרשת נצבים – וילך/ מהי המצווה שהיא מעל הזמן והמקום?
(פרשת שבוע/מאמרים, שירים ועוד - אהובה קליין)
... היום"-בגימטרייה =694 בדיוק כמניין המילים: "לעמוד לסליחות" ואכן הימים הקודמים לראש השנה הם ימי סליחות- לפי מנהג ספרד  החל מראש  חודש אלול, לפי מנהג אשכנז-במשך שבוע ימים טרם יום הדין. התורה מדגישה: "כי ...
31. "סימנים" לראש השנה תשע"ה
(יהדות/דברי תורה והתעוררות וענייני דיומא - מרים ב.)
בס"ד           "סימנים" לראש השנה תשע"ה   פרשת "ראה" חלה בשבת לפני ראש חודש אלול. וכמו בכל שבת לפני ראש חודש מברכים את החודש  אחר קריאת התורה.       יְהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי ...
32. פרשת "כי תבוא"
(פרשת שבוע/מאמרים וסיפורים לפרשת השבוע)
בס"ד אלול תשע"ד                        פרשת "כי תבוא"     יהא השיעור להצלחת והצלת עם ישראל/לרפואת פצועי וחולי עם ישראל/ לע"נ סַבָתִי פרידה לאה בת יוסף מרדכי (מלר)ז"ל /לע"נ יעקב בן יוסף (סוסו)ז"ל/לע"נ ...
33. פרשת "כי תצא"
(פרשת שבוע/מאמרים וסיפורים לפרשת השבוע)
בס"ד אלול תשע"ד                       פרשת "כי תצא"     יהא השיעור להצלחת והצלת עם ישראל/לרפואת פצועי וחולי עם ישראל /לע"נ מזל (מיכאלי) ז"ל בת יצחק הי"ו - אשה אצילת נפש,שאיבריה נתרמו למספר אנשים והצילו ...
34. פרשת שופטים
(פרשת שבוע/מאמרים וסיפורים לפרשת השבוע)
... מלפעול ולחיות את חיי השיגרה.        הרב קוק זצ"ל שבשבוע הבא ב-ג' אלול חל יום השנה לפטירתו כתב במאמר הפחד (בספרו:אֶדֶר היקַר): "הפחד הנפרז (=המופרז), הוא נוטל את זיו החיים של האדם... אין דבר רע ואכזרי ...
35. דבר החסידות – פרשת שופטים
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... בי"ד שלם ולא ימצא שום לימוד זכות על יהודי! ולכן אם כולם חייבו אותו – סימן שהם לא הצליחו לגלות את נקודת האמת שבו, את ה'טוב' שבו, וא"א לאשר את הרשעתו. אנו קוראים את פרשה זו בתחילת חודש אלול ללמדנו עד כמה ...
36. אלול בעולם היהודי
(חגים וימים מיוחדים/הליכות והלכות לחגי ישראל )
אלול בעולם היהודי  ** 'אשמורות' אצל יהודי תימן, השתטחות על קברי עשרת הכהנים במרוקו, סליחות לספרדים, וריבוי בלימוד התורה- לכולנו...** קצת על מנהגי אלול בעולם היהודי** הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט  שליט"א** ...
37. אנו בניך ואתה אבינו
(פרשת שבוע/מאמרים וסיפורים לפרשת השבוע)
... כדי שישוב בתשובה שלמה, אבל לבו עליו דווי על שהוא מוכרח לענוש את בנו".         בשבוע הבא יסתיים חודש מנחם –אב שבו אירעו דברים קשים לעם ישראל ונחרב בית המקדש           (הראשון והשני) ויתחיל חודש אלול,חודש ...
38. בכל המקרים בעולם טמונה ברכה
(פרשת שבוע/מאמרים וסיפורים לפרשת השבוע)
... להמליך אותך עלי בראש השנה על כל איבר ואיבר. בזמן שחודש אלול מתקרב אלינו וימים גבוהים מגיעים לקראתנו עזור לי לבחור בחיים, לבחור באור הטמון בכל אירוע בחיי! זכני להתחבר לברכה הטמונה בכל אירוע, לבחור להתקרב ...
39. תפילתה של נועה
(חדשות ועדכונים/מאמרים)
תפילתה של נועה פורסם בערוץ 7  בורא עולם אני כותבת לך עכשיו מעומק ליבי עם דמעות בעיניי. אני נועה אמתך יודעת שעכשיו זה לא החודש שהמלך נמצא בשדה ורק זה קורה באלול, אבל אנא בורא עולם בשביל הבנים שלך, ...
40. תחנת כח: ראיון נדיר עם הרבנית קוק
(הבית היהודי/בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל)
... תהילים, נפקדה בתאומים ובאה לרבנית שתברך אותה ללידה קלה. כעבור כמה חודשים, בחנוכה, בעלי הדליק חנוכייה כשמסביבו 100 תלמידים. זו שעת רצון גדולה מאוד, כולם עצמו עיניים וביקשו, והרב אמר שגמר החתימה של אלול ...
41. "יאריך ימים ויזכה לבנים כשרים"
(הבית היהודי/הבית היהודי)
... נבדקו ונמצאו כשרות. כך שאינני יודע מדוע הורה מרן שליט"א לבודקן. אך המציאות היא שהמשפחה זכתה לישועה לה ציפתה, עוד באותו היום", סיפרתי לו. אך דעתו של האברך לא נחה. "בדקתי את כל המזוזות בביתי בחודש אלול האחרון. ...
42. מהו 'זאת חנוכה'?
(חגים וימים מיוחדים/הליכות והלכות לחגי ישראל )
... ביום השמיני, האחרון למנין ימי הנס, ובו התרחש הנס הגדול ביותר. ה'בני יששכר' מביא בשם המקובלים, שהחל מראש חודש אלול ועד 'זאת חנוכה', מאירה ברקיע תבנית יד פשוטה, המקבלת שבים, ויד זו עוברת לאחר 'זאת חנוכה'. ...
43. "ושבו בנים...ושבו בנים..ושבו בנים לגבולם" - חלק א'
(יהדות/דברי תורה והתעוררות וענייני דיומא - מרים ב.)
בס"ד   (שיעור לנשים בי"א מרחשון תשע"ד) אם נתחיל את השיעור עם י"א מרחשון לכבוד רחל אמנו ונחזור לאלול-תשרי או להיפך, נגיע לאותה הנקודה. בשיעור הקודם ראינו יהודים מתבוללים שבאו כתיירים והשתתפו בסיור ארכיולוגי ...
44. "אחותי רעייתי...פתחי לי"
(יהדות/דברי תורה והתעוררות וענייני דיומא - מרים ב.)
...  יש לה מזל! השעה טובה והזמן הכי מתאים לקבל תשובה לשאלה. הוא חודש אלול שבו כדברי האדמו"ר הזקן:" המלך בשדה. אין צורך להתאמץ כדי להיפגש עם הקב"ה ולהכתירו כמלך וכאלוקים משום שהוא מצוי יחד עם כל יהודי בשדה..וכפי ...
45. תורה מגן-עדן
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
תורה מגן-עדן האם שמעתם פעם תורה מגן-עדן? ובכן, בשבת פ' תבוא, ח"י אלול ה'תרנ"ב (1892), אמר הבעש"ט שבע תורות בגן-עדן לרגל יום הולדתו, סביבו ישבו תלמידיו ותלמידי תלמידיהם והחסידים שלהם, כולל נשים. את תיאור ...
46. ראש חודש אלול
(חגים וימים מיוחדים/הליכות והלכות לחגי ישראל )
ראש חודש אלול הרב ש. ב. גנוט שליט"א הגר"ש פינקוס זצ"ל כותב שה"כותרת" לעבודתינו בחודש אלול היא שצריך לחדש את הקשר העמוק והפנימי בינינו לאלוקינו. ודאי שעלינו לחזק את המעשים, לנצל את הזמן ולעשות רק מצוות ...
47. וורט לשבת פרשת שופטים
(פרשת שבוע/וורט לשבת - הרב אברהם חיים זילבר שליט"א)
... ואם כן יש לומר, שערי המקלט בימות המשיח הם עבור אלו שהרגו בשגגה בזמן הזה! חודש אלול מכונה גם-כן בשם "עיר מקלט", כדברי האריז"ל שאלול ר"ת אנה לידו ושמתי לך; "לרמוז כי הקב"ה בחסדו אינה וזימן חודש אלול לכל ...
48. האם ישנה מצוה לטייל בארץ ישראל?
(חגים וימים מיוחדים/מאמרים ושירים)
... שכל מעשינו, גם מעשי הרפיית ורפואת גופינו ונפשינו, יהיו לשם יוצרנו ברוך הוא, ושנזכה לאגור כוחות, כדי להגיע בראש צלול ובלב רגש אל עבודת האלול הקרבה.  ...
49. כפועלים ליד בור הביוב
(חדשות ועדכונים/מאמרים)
... אחרים, וגם "בין הזמנים" אחר ו"אלול" אחר. --- ובא לציון גואל. בקרוב, בעזרת ה'.    ...
50. יובל שנים של מסירות נפש
(יהדות/תלמוד תורה)
... מספר חודשים בהם זכו לחונן את עפר ארצנו הקדושה, תקעו הרבנים שליט"א יתד בארץ הקודש, וייסדו כאן את הישיבה מחדש בראש חודש אלול תשל"א, מתוך מטרה אחת לשם שמים: להמשיך מורשת אבות, בדרך הלימוד והעתקת השמועה המסורה ...

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה, רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת יריב, שושי, יעקב, עטרת, איילה, מוריה, ידיד ואביגיל עטר ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מי מחובר לאתר שבת נט

יש באתר 76 אורחים מחוברים

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17303409

אתר השבת