movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3319
2 הקדמה 3671
3 מקור הברכה – שבת 4394
4 המושג "ברכה" 3950
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4155
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3653
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3673
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3788
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 6938
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3442
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3536
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3830
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3454
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3588
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3713
16 יש פתרון לצרות 3313
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 3912
18 מתנה טובה 3710
19 שבת – יום המפגש 3073
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3272
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3817
22 חיזוק הקשרים 3361
23 מנוחת אמת ואמונה 3539
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 5899
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3888
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3200
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4014
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3505
29 עונש חילול שבת 5005
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3391
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6006
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 4953
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 3912
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3530
35 תיקון למחללי שבתות 4079
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3382
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3541
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3442
39 בטעם מצות שבת 3421
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 4907
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 4918
42 לסיכום: 3421
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4709
44 אגרת מהשבת המשוועת 3660
45 להתחזק בשמירת השבת 3290
46 ארגוני יהדות 3035
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17768831

אתר השבת