movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3349
2 הקדמה 3696
3 מקור הברכה – שבת 4436
4 המושג "ברכה" 3980
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4187
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3679
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3707
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3815
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 7048
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3480
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3575
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3860
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3483
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3623
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3743
16 יש פתרון לצרות 3346
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 3947
18 מתנה טובה 3742
19 שבת – יום המפגש 3105
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3302
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3863
22 חיזוק הקשרים 3378
23 מנוחת אמת ואמונה 3582
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 5979
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3917
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3223
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4062
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3531
29 עונש חילול שבת 5059
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3423
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6064
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 4994
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 3986
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3558
35 תיקון למחללי שבתות 4141
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3415
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3572
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3473
39 בטעם מצות שבת 3448
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 4944
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 4960
42 לסיכום: 3454
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4746
44 אגרת מהשבת המשוועת 3683
45 להתחזק בשמירת השבת 3318
46 ארגוני יהדות 3070
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17983642

אתר השבת