movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3369
2 הקדמה 3718
3 מקור הברכה – שבת 4462
4 המושג "ברכה" 4002
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4211
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3703
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3732
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3837
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 7126
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3506
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3598
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3881
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3505
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3649
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3767
16 יש פתרון לצרות 3374
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 3979
18 מתנה טובה 3769
19 שבת – יום המפגש 3127
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3326
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3892
22 חיזוק הקשרים 3398
23 מנוחת אמת ואמונה 3608
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 6043
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3941
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3243
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4093
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3555
29 עונש חילול שבת 5090
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3447
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6107
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 5025
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 4031
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3581
35 תיקון למחללי שבתות 4179
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3434
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3592
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3497
39 בטעם מצות שבת 3468
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 4976
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 4996
42 לסיכום: 3477
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4772
44 אגרת מהשבת המשוועת 3702
45 להתחזק בשמירת השבת 3341
46 ארגוני יהדות 3093
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18131718

אתר השבת