movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3336
2 הקדמה 3682
3 מקור הברכה – שבת 4418
4 המושג "ברכה" 3966
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4168
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3666
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3686
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3802
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 6986
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3456
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3559
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3845
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3469
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3600
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3730
16 יש פתרון לצרות 3329
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 3926
18 מתנה טובה 3724
19 שבת – יום המפגש 3088
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3284
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3832
22 חיזוק הקשרים 3367
23 מנוחת אמת ואמונה 3559
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 5939
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3900
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3214
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4035
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3516
29 עונש חילול שבת 5025
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3407
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6036
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 4974
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 3944
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3540
35 תיקון למחללי שבתות 4100
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3398
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3556
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3459
39 בטעם מצות שבת 3434
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 4924
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 4935
42 לסיכום: 3436
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4723
44 אגרת מהשבת המשוועת 3673
45 להתחזק בשמירת השבת 3305
46 ארגוני יהדות 3047
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17864815

אתר השבת