movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home איך מתחילים שבת המלכה - מקור הברכה

שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

מעלת שבת קודש, מנוחת אהבה ונדבה לעם סגולה, וכמציץ מבין החרכים - לראות מעט מאור יקרת זוהרה וכוח ואור עוצמתה בהשפעת סגולותיה, ברכותיה למקיימיה ושומריה
חובר ונערך מאת הרב יעקב ישראל לוגאסי טבת שנת ה'תשע"א

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פתיחה 3396
2 הקדמה 3746
3 מקור הברכה – שבת 4489
4 המושג "ברכה" 4026
5 למה דומה החושב להרוויח מחילול שבת? / משל 4245
6 העסק את השבת בתורת "שותף" לעסקיך ותתברך / סיפור 3728
7 מעשה מופלא שהיה בשומר שבת 3771
8 לכל כדור (וגם לטיל) יש כתובת... / סיפור 3872
9 שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבוא 7216
10 שבת ראשונה הבאה לידך – אל תחמיצנה / סיפור 3554
11 השבת – "עזרה ראשונה" 3623
12 השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור 3912
13 רק זכות של שבת תועיל / סיפור 3533
14 בשבת אין צורך לבקש בקשות 3684
15 ברכת השבת לשומריה / סיפור 3793
16 יש פתרון לצרות 3399
17 שבת – תחילה למקראי קודש / סיפור 4020
18 מתנה טובה 3800
19 שבת – יום המפגש 3160
20 האם זו תשובה או חוצפה? 3352
21 גם במנוחתו לא ישכנו ערלים 3952
22 חיזוק הקשרים 3419
23 מנוחת אמת ואמונה 3648
24 מעלת וזכות הדלקת נרות שבת 6121
25 המסדר שולחן שבת מתברך על ידי שני מלאכי השרת 3978
26 זהירות מפטפוטי מלים על שולחן שבת 3282
27 סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש 4144
28 בתבשילי שבת תבלין מיוחד 3585
29 עונש חילול שבת 5156
30 "לרעוב ולא לחלל שבת!..." / סיפור 3472
31 סגולה נפלאה להינצל מכל גזרה רעה 6166
32 מעלת לימוד תורה ביום שבת קודש 5076
33 בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת 4124
34 קצת מהלכות שבת המצויות 3611
35 תיקון למחללי שבתות 4234
36 כשראה החפץ חיים חילול שבת פעם ראשונה בחייו... 3460
37 מדוע מצויות הפרעות שקט דוקא ביום השבת? 3620
38 חיוב מיוחד לעסק התורה ביום השבת 3530
39 בטעם מצות שבת 3501
40 כיצד מתחילים לשמור שבת? 5026
41 כן! עד כדי כך היצר "משחק" / סיפור 5044
42 לסיכום: 3499
43 באה שבת – באה מנוחה (סנהדרין לח) 4809
44 אגרת מהשבת המשוועת 3727
45 להתחזק בשמירת השבת 3368
46 ארגוני יהדות 3121
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18366645

אתר השבת