movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים אפשר וראוי שהחזן והקהל יאמר בקול 'אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך'

אפשר וראוי שהחזן והקהל יאמר בקול 'אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך'

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א כמענה לשאלת הגה"ח רבי זושא הורביץ שליט"א:

אפשר וראוי שהחזן והקהל יאמר בקול 'אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך'

לאחר ההתפרצות האדירה של מגיפת הקורונה והעלייה החדה במספר החולים, הנפטרים ויבלחט"א המונשמים והמורדמים, פנה השבוע רב קהילות החסידים באלעד הגה"ח רבי ישראל זושא הורביץ שליט"א למרן שר התורה שליט"א, בשאלה האם מן הראוי שהחזן יאמר בתפילת 'אבינו מלכנו' הנאמרת בכל יום מתפילות עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, את פיסקת 'אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך' בקול רם, כאשר הקהל חוזר אחריו בקול רם.

הגרי"ז הורביץ שליט"א כתב במכתבו את הדברים הבאים:

בהורמנא דמלכא נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי בעקבות המצב:בעל הקרבן נתנאל השאיר אחריו ברכה- בנו רבי טיאה וייל, ובדרושותיו מובא: וז"ל: "ומן הראוי שכל חרוזה בתפילת אבינו מלכנו מתחיל החזן ואח"כ חוזרים הקהל ואומרים אותו חרוזה", וכן מובא בספר מנהגי פרנקפורט עמוד כ"א, וכל זה כדי לעורר את הכוונה בעת אמירת אבינו מלכנו וכן נוהגים בכמה קהילות עד היום.

אולם במטה אפרים בסימן תרי"ב סעיף ג' ובקצה המטה בס"ק  ט"ו לומר כן רק בכמה פסקאות, וזאת מ"החזירנו בתשובה שלמה לפניך", עד "אבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרוב", וכן עמא דבר ברוב קהילות ישראל. כאשר הדבר המתאים ביותר בימי הרחמים והסליחות להתחיל בבקשה לחזרה בתשובה בקול רם כי אז הזמן של תשובה סליחה וכפרה, ושוב כדי לעורר את הכוונה.

ובהורמנא דמלכא שאלתי היא, אולי השנה בעקבות מה שעובר על כלל ישראל בארץ הקודש בהתפרצות הנגיף ל"ע ול"ע כאשר ברייש שתא הפילה עשרות חללים ה"י, ופגעה באלפי אנשים כחולים ח"ו ל"ע ול"ע, אולי מן הראוי לומר בקול רם השליח ציבור ואח"כ הקהל באמירת "מנע מגפה מנחלתך" כדי לעורר את הציבור, כאשר אין כאן שאלה של הפסק".

תלמידו חביבו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, מראשי ישיבת משאת המלך באלעד, העביר את מכתב השאלה של הגר"ז הורביץ שליט"א לבית מרן שליט"א ביום שלישי השבוע. מרן שליט"א קרא בתשומת לב את כל המכתב ופסק שאכן, טוב הדבר, ראוי ואפשר שהש"ץ יאמר בקול את הפיסקה "אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך" והקהל יאמרו אחריו בקול רם.

יצויין כי כבר בראש השנה האחרון נאמרה פיסקה זו בקול רם על ידי החזן והקהל ברבים מבתי הכנסיות, דבר שגרם לחיזוק גדול, להתעוררות והשתפכות הנפש בתפילה לסילוק מגיפת הקורונה.

(פורסם בעיתון קוראים אלעד).

 

 


 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20120281

אתר השבת


מאמרים אחרונים