movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

שחרור תוכי מכלוב

שאלה
 
לכבוד הרב גנוט

רצינו לשאול אם מותר לשחרר תוכי מכלוב בשבת.

משה

ירושלים

 


תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

בפשטות מצינו איסור לצוד בעל חי בשבת אך לא לשחררו, וראו בחזון יחזקאל על הרמב"ם שהסביר את טעם הדבר.

ואולם הערוך השלחן סי' שטז ס"י הביא את דברי התוספתא שבת פי"ב ה"ה דכתב: "המפרק בהמה חיה ועוף מן המצודה פטור", וביאר הערוה"ש דכלומר שהמה נתפסו כבר ובא הוא בשבת ופתח להם פתח שיצאו או סתר את המצודה פטור אבל אסור, כמו בכל מקלקל בשבת שאסור מדרבנן, וכתב הערוה"ש שתוספתא זו נפסקה להלכה.

כך שיש איסור מדרבנן לשחרר בעל חי ניצוד בשבת.
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20306707

אתר השבת


מאמרים אחרונים