movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

 
לכבוד ידידי הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ

 

בדבר שאלתו מדוע מורי ורבי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בירך את אלו מחו"ל שיקשיבו להוראתו ויגיעו במיוחד לארץ ישראל, כדי להצביע ג' יזכו לכסף.

 

כידוע, מרן שליט"א סומך תמיד תמיד את ברכותיו על מרחבי הש"ס והמדרשים, והלא זאת גמרא ערוכה במסכת שבת .(קיט, א): "בעא מיניה רבי מרבי ישמעאל ברבי יוסי: עשירים שבארץ ישראל במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמעשרין, שנאמר עשר תעשר - עשר בשביל שתתעשר. שבבבל במה הן זוכין? - אמר לו: בשביל שמכבדין את התורה, ושבשאר ארצות במה הן זוכין? אמר לו: בשביל שמכבדין את השבת".

 

הרי שבני חו"ל זוכים לעשירות בזכות שמכבדים תורה ושבת, ופשוט למרן שליט"א שאלו שיטרחו ויטוסו מחו"ל לארץ ישראל כדי להצביע ג' בבחירות, יש בזה כבוד התורה וכבוד השבת, ולכן פשוט לו שיזכו לעשירות.

 

בברכה רבה

 

שמואל ברוך גנוט

 

 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18113965

אתר השבת