movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home זמירות שבת ותפילות תפילות ובקשות תפילה על הזקנה מרבי חיים פלאג'י זיע"א

תפילה על הזקנה מרבי חיים פלאג'י זיע"א

תפילה על הזקנה מרבי חיים פלאג'י זיע"א

ריבון העולמים ואדוני האדונים, אהיה אשר אהיה, אל תרפה את ידי לעת זקנתי מלעסוק בתורה ומלקיים המצוות, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, ואל תקהה את שיני בבני ובבנותי ונכדי ונכדותי, שלא ימותו שום אחד מהם בחיי, ותמיד אהיה מיושבת בדעתי ושכלי לעבדך באמת, ולא יהיה פסול בזרעי עד סוף כל הדורות, ותן בי כח ובריאות ואומץ וחוזק בכל אברי וגידי, ויהמו נא רחמיך עלי לתת בי כח בכל אברי שלא יזובו ולא ידאבו, ותערב שנתי על משכבי ותצילני מכל רוחות רעות ויהיה לי שיבה טובה, שלא יקהו עיני ולא ימעדו קרסולי, ולא יחלשו אברי, ותחדש כנשר נעורי, ותחלימני ותחייני ולא יתבטלו מזונותי, ולא ינוס לחי, עד אחר אריכות ימים ושנים במיטת נשיקה ככלח עלי קבר, כעלות גדיש בעתו שבע ימים. רפאני ה' וארפא, הושיעני ואושעה כי תהילתי אתה, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה, אמן

ניתן להשיג דף זה בטלפון: 02-5384094 /02-5388468
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19755859

אתר השבת


מאמרים אחרונים