movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים ראש חודש מנחם אב בכותל המערבי

ראש חודש מנחם אב בכותל המערבי

הודעה חשובה ביותר
 
מזה שלושים ואחת (!) שנים, מגיעה קבוצה פרובוקטיבית של ערב רב של נשים, ופוגעות בקדושת הכותל, במימון קרנות אנטי עולמיות.  
הן באות באופן פרובוקטיבי, עוברות על עשרת הדיברות - "לא תישא את שם ה' לשוא" - לנוכח הכותל המערבי.
מזלזלות בקדושת התורה ומזלזלות בחוק הישראלי, ואיש אינו פוצה פה ומצפצף. ומאבטחות מיוחדות מקיפות אותן ושומרות עליהן כאילו היו יהלום.

מטרת נשות האנטי כותל: במוצהר ובמפורש, חס וחלילה, להכניס את הרפורמיזם לעם ישראל, לעודד חלילה נישואי תערובת, וכל יתר הטומאות, ולהפוך את הכותל לסתם קיר, ואת היהדות לסתם יודאיקה. 
 
והמטרה שלנו בעזרת ה': לעצור את התופעה הכואבת הזו עכשיו ומיד, להפסיק אחת ולתמיד את הביזיון וההשפלה של ביתנו,
ולהביא סוף לניסיונות האלו החוזרים ונשנים לפגוע דווקא בקדושת המקום הכי קדוש שיש לנו היום.  
 
נבוא בעזרת ה' בהמוננו אל הכותל המערבי, ביום שישי הקרוב, א' מנחם אב תשע"ט, אל הכותל המערבי, בשעה 6:30 בבוקר,
ונפיל תחינה אל הקב"ה, שיסיר מאיתנו את כל המזיקים והמקטרגים, ויחיש את גאולתנו בחסד וברחמים במהרה בימינו אמן. 
 
"הנה זה עומד אחר כותלנו" והשכינה הקדושה לא עזבה את הכותל המערבי. 
ה' רוצה שנזכה להיגאל
ה' רוצה שייבנה בית המקדש
ה' רוצה שתבוא גאולה
וה' יהיה עם כל מי שנלחם למען קדושת מקום המקדש

החשמונאים נלחמו מעטים מול רבים וניצחו.
גם אנחנו נלחם נגד תופעות פסולות אלו, בכל הכלים שברשותנו,
ובעזרת ה', ורק בעזרתו, נעשה ונצליח. 
 
 
 
 
 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רינה בת עליזה פרומה לרפואה שלמה, נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 18227182

אתר השבת