movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home חדשות ועדכונים תפילות ומסרים לזיכוי הרבים יום תפילה עולמי לזירוז גאולת עמי

יום תפילה עולמי לזירוז גאולת עמי

יום תפילה עולמי
לזירוז גאולת עמי
חודש אב
אבא בא לעם ישראל
ובמהרה יבוא הגואל
כל עם ישראל מתאחדים בארץ ובעולם
לומר את תפילת אור החיים הקדוש
לזירוז הגאולה:

"יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו 
ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמתנו, 
למען בריתך אשר כרת לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך, 
זכור אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשנו והחזר להשתעשע בנו כימי קדם, 
כי קשה פרידתך ממנו כפרידת נפשנו מרוחנו, המו מעינו וכלתה נפשנו אל גאולת שכינתך, 
מתחננים ובוכים לפניך ה' אב הרחמן על גלות השכינה, 
הושיעה ה' שכינתך ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה על נפשנו רוחנו ונשמתנו, 
וייעול מלכנו בהיכלא אמן כן יהי רצון."

נתפלל ובעזרת ה' ניגאל אמן כן יהי רצון
 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: יחיאל אברהם מאיר בן חיה טויבא, רבי יאשיהו יוסף (פינטו) בן הרבנית זרי שליט"א נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, משה בן כמונה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרדכי בן ברוך ופאולה פייגלה בת אליעזר ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 19712081

אתר השבת


מאמרים אחרונים