movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה ריקוד עם מטאטא מנהג בנישואי בן/בת זקונים

ריקוד עם מטאטא מנהג בנישואי בן/בת זקונים

שאלה 

שלום וברכה!

האם יש מקור למנהג לרקוד עם מטאטא בנישואי בן הזקונים?

יישכ"ג מראש.

חג כשר ושמח - 

הרב מרדכי ציון שליט"א
 
 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לדעתי, מנהג זה אינו מנהג המושתת על משהו קדום, אך בכל זאת יש שהטעימו המנהג.

בספר שער ראובן עמו' 527 הביא מהגר"י זילברשטיין: ועיין בס' עלינו לשבח ויקרא עמ' קכ"ו שמנהג ירושלים שבנישואי בן הזקונים האב רוקד עם מטאטא בחתונה משום שנאמר "וטאטאתיה במטאטא השמד" ודרשוהו על כילוי הבנים רח"ל ולכן כעת שזכה להשיא את כל בניו וניצול מהאי קללה רוקד עם המטאטא לשבח לה'

בספר נעימת החיים עמו' 428 כתב: ריקוד עם מטאטא: יש מקומות שנהגו בעת נישואי הבן האחרון שהאבא רוקד עם מטאטא (בעזים). ושאלתי כמה רבנים אם יש מקור למנהג זה, ועדיין לא נתברר המקור.

וכן מובא המנהג בספר מארמוראש, להרש"י גרוס ז"ל, שכך נהגו ברומניה וסביבותיה.

בברכה שמואל ברוך גנוט

 

 

 

לכבוד שבת קודש

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: הרב דוד בן מרגלית שליט"א, יגאל שלמה בן שושנה מהין ובני משפחתו, בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ודינה תרצה בת ורדה רגינה ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת עליזה פרומה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת ר' מרדכי בן ברוך ז"ל ופאולה פייגלה בת אליעזר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 20485934

אתר השבת


מאמרים אחרונים