movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה קיתון של מים ושאר המצוות

קיתון של מים ושאר המצוות

שאלה:

 
לכב' כת"ר שליט"א!
רציתי לשאול כתוב במשנה סוכה (ב ט): "ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות?  משתסרח המקפה.  משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו".  האם המשל של שפיכת קיתון של מים על פניו של עבד הוא משל דווקא על מצוות ישיבה בסוכה או קשור אי יכולת לקיים כל מצוה?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 

הספרים הקדושים האריכו בכך שהקב"ה מחבב את ישראל לאחר שמחל על עוונותיהם ביום הכיפורים, ומכניסם לסוכתו, צילא דמיהמנותא, ומראה להם את קרבתו הגדולה. וכשהוא שופך עלינו קיתון של מים, מראה שמעשי הקירבה והאהבה בינינו אינם רצויים לו. לפיכך ענין זה שייך רק במצוות סוכה.

 
בברכה,  שב"ג  

 
 

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: נחום אלימלך בן זהבה רבקה, נועה בת לאה לרפואה שלמה, אשר ורפאל בני שמחה לרפואה שלמה, שולמית בת בת שבע לבשורות טובות, זאב בן ורדה לרפואה שלמה, יהודית בת מיסה לרפואה שלמה, שולמית בת מיסה לרפואה שלמה, שלמה בן רבקה לרפואה שלמה, נתנאל אילן בן שיינא ציפורה, תמר בת אורית לאה, אשר ורפאל בני שמחה, שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 17976504

אתר השבת