movstube.net

אתר השבת

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home הלכות שבת שאל את הרב שאלות בהלכה קיתון של מים ושאר המצוות

קיתון של מים ושאר המצוות

שאלה:

 
לכב' כת"ר שליט"א!
רציתי לשאול כתוב במשנה סוכה (ב ט): "ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות?  משתסרח המקפה.  משלו משל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו".  האם המשל של שפיכת קיתון של מים על פניו של עבד הוא משל דווקא על מצוות ישיבה בסוכה או קשור אי יכולת לקיים כל מצוה?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 

הספרים הקדושים האריכו בכך שהקב"ה מחבב את ישראל לאחר שמחל על עוונותיהם ביום הכיפורים, ומכניסם לסוכתו, צילא דמיהמנותא, ומראה להם את קרבתו הגדולה. וכשהוא שופך עלינו קיתון של מים, מראה שמעשי הקירבה והאהבה בינינו אינם רצויים לו. לפיכך ענין זה שייך רק במצוות סוכה.

 
בברכה,  שב"ג  

 
 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

תפילות

בבקשה להתפלל לרפואת: רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת שרה צפורה בת רינה בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת רועי עובדיה בן שולמית רעות בתוך שאר חולי ישראל, לרפואת אשר ורפאל בני שמחה בתוך שאר חולי ישראל. בבקשה להתפלל לזרע בר קיימא בקרוב לנופית הודיה בת רחל ודויד שלמה בן שושנה ולזרע בר קימא בקרוב למירב המזל בת גאולה ונועם בן לאה וחזרה בתשובה לעידן בן שולמית ושי שלומי בן שולמית ולבשורות טובות ישועות ונחמות לכל עם ישראל

לכבוד שבת קודש

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת מרת אביבה בלה בת מרדכי ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת מרת טליה בת עזריאל לייב ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

מונה מבקרים באתר שבת נט

מונה צפיות תוכן : 16464756

אתר השבת